PhDr. Václav Mertin

Václav Mertin
Uznávaný odborník Václav Mertin se specializuje na psychologické poradenství pro rodiče dětí a dospívajících s vzdělávacími a výchovnými problémy.
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie. Spolupracuje s OSPOD. Už přes čtyřicet let pracuje v pedagogicko-psychologické poradně pro děti a také na katedře psychologie FF UK jako poradce.
Pravidelně publikuje v pedagogických periodikách. Odborně se zajímá zejména o obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání nabízí poradenství pro rodiče. Odborná a popularizační přednášková i publikační činnost.
Z posledních publikací: Výchova bez trestů, Škola pro děti, Ze zkušeností dětského psychologa, Psychologie pro učitelky mateřských škol (4. vydání), Výchovné poradenství (3. vydání).