Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách

VZD00175
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-11537/2020-3-261
Zaměření kurzu (kategorie)
Soft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Cyklus seminářů Vám nabízí získání znalostí jistých zákonitostí ve fungování profesních skupin. Jaké jsou možnosti práce na vývoji týmu?

Týmová práce je vyšší úroveň organizace práce a je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí nároků vyplývajících z LEAN filosofie. Slovo TÝM (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů.

Cílem je pomoci uplatnit ve školách výhody dobře fungujících týmů. Získáte znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů (s rodiči, veřejností, se žáky, učitelé mezi sebou, s vedením školy). Seminář Vám pomůže nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy tak, aby byly v souladu se společnými cíli.

Obsah kurzu v bodech:

Teoretická část semináře:

 • Klíčové pojmy – tým, týmová spolupráce, vývoj týmu
 • etika při profesní spolupráci
 • sladění zájmů zaměstnanců se zájmy vedení - pozitivní vzájemná závislost
 • osobní odpovědnost jednotlivce
 • existence pravidel a využití interpersonálních dovedností
 • reflexe týmové činnosti.
 • výhody týmové práce: udržuje zaměření, motivuje tým, pomáhá plnit cíle
 • rizika týmové práce: dominantní člen týmu, různé schopnosti členů týmu, způsob hodnocení činnosti, konflikty ve skupině
 • základní role pracovního týmu: konceptor, koordinátor, zdrojař, nápadník, oponent, humanizátor, pracant, dotahovač
 • typy týmů podle obsahu: řídící tým, trvalý pracovní tým, zlepšovatelský tým, autonomní tým
 • typy týmů podle organizace: business tým, procesní tým, výrobní tým, servisní tým, multifunkční tým
 • podle délky trvání týmu: dočasné (projektové týmy), trvalé (samostatné výrobní týmy)

Praktická část semináře:

 • simulační a interaktivní hry
 • případové studie
 • účelné komunikační vazby při profesní spolupráci
 • metody uvolnění přepětí
 • uvolněním ke zvýšenému pracovnímu výkonu
 • využití týmové spolupráce v občanském životě

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cyklus seminářů Vám nabízí získání znalostí jistých zákonitostí ve fungování profesních skupin. Jaké jsou možnosti práce na vývoji týmu?

Týmová práce je vyšší úroveň organizace práce a je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí nároků vyplývajících z LEAN filosofie. Slovo TÝM (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů.

Cílem je pomoci uplatnit ve školách výhody dobře fungujících týmů. Získáte znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů (s rodiči, veřejností, se žáky, učitelé mezi sebou, s vedením školy). Seminář Vám pomůže nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy tak, aby byly v souladu se společnými cíli.

Obsah kurzu v bodech:

Teoretická část semináře:

 • Klíčové pojmy – tým, týmová spolupráce, vývoj týmu
 • etika při profesní spolupráci
 • sladění zájmů zaměstnanců se zájmy vedení - pozitivní vzájemná závislost
 • osobní odpovědnost jednotlivce
 • existence pravidel a využití interpersonálních dovedností
 • reflexe týmové činnosti.
 • výhody týmové práce: udržuje zaměření, motivuje tým, pomáhá plnit cíle
 • rizika týmové práce: dominantní člen týmu, různé schopnosti členů týmu, způsob hodnocení činnosti, konflikty ve skupině
 • základní role pracovního týmu: konceptor, koordinátor, zdrojař, nápadník, oponent, humanizátor, pracant, dotahovač
 • typy týmů podle obsahu: řídící tým, trvalý pracovní tým, zlepšovatelský tým, autonomní tým
 • typy týmů podle organizace: business tým, procesní tým, výrobní tým, servisní tým, multifunkční tým
 • podle délky trvání týmu: dočasné (projektové týmy), trvalé (samostatné výrobní týmy)

Praktická část semináře:

 • simulační a interaktivní hry
 • případové studie
 • účelné komunikační vazby při profesní spolupráci
 • metody uvolnění přepětí
 • uvolněním ke zvýšenému pracovnímu výkonu
 • využití týmové spolupráce v občanském životě

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.