Tvorba pravidel s dětmi a prosociální činnosti v mateřské škole

VZD00171
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Osobnostní a sociální výchova
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář je rozdělen na dvě části:

 • tvorba pravidel s dětmi
 • prosociální činnosti

V první části probereme tvorbu pravidel. Ukážeme Vám způsoby a metody, pomocí kterých budete umět vytvářet spolu s dětmi pravidla, tak aby měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti samozřejmostí.

Stručný obsah 1. části:

 • Demokratický výchovný styl a jeho znaky, potřeba bezpečí a její souvislost s tvorbou pravidel
 • Vymezení pojmů – pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení, ukázky z praxe
 • Kdy pravidla fungují v praxi – ukázky a zásady
 • Pravidla, příběhy a rituály
 • Piktogramy
 • Společná tvorba pravidel – praktické činnosti na základě reflexe zkušeností z vlastní praxe účastníků
 • Reflexe videozáznamu

V druhé části se budeme věnovat oblasti prosociálních činností.Získáte zásobu činností a her, které Vám umožní naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku. Budeme pracovat s aktivizujícími technikami (diskuse, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra).

Stručný obsah 2. části:

 • Prosociálnost jako pojem a její dopad do života
 • Emoční inteligence a její význam pro uplatnění v životě
 • Učíme děti vyznat se ve svých emocích a chápat emoce druhých
 • Učíme děti rozlišovat morální a nemorální chování
 • Učitelka jako vzor prosociálnosti a empatie
 • Pohádky a příběhy a jejich význam pro prosociální učení
 • Tvorba projektu s prosociálním aspektem
 • Prosociální hry

Obě části se prolínají a navzájem doplňují. Získáte tak ucelený pohled na celou problematiku.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář je rozdělen na dvě části:

 • tvorba pravidel s dětmi
 • prosociální činnosti

V první části probereme tvorbu pravidel. Ukážeme Vám způsoby a metody, pomocí kterých budete umět vytvářet spolu s dětmi pravidla, tak aby měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti samozřejmostí.

Stručný obsah 1. části:

 • Demokratický výchovný styl a jeho znaky, potřeba bezpečí a její souvislost s tvorbou pravidel
 • Vymezení pojmů – pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení, ukázky z praxe
 • Kdy pravidla fungují v praxi – ukázky a zásady
 • Pravidla, příběhy a rituály
 • Piktogramy
 • Společná tvorba pravidel – praktické činnosti na základě reflexe zkušeností z vlastní praxe účastníků
 • Reflexe videozáznamu

V druhé části se budeme věnovat oblasti prosociálních činností.Získáte zásobu činností a her, které Vám umožní naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku. Budeme pracovat s aktivizujícími technikami (diskuse, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra).

Stručný obsah 2. části:

 • Prosociálnost jako pojem a její dopad do života
 • Emoční inteligence a její význam pro uplatnění v životě
 • Učíme děti vyznat se ve svých emocích a chápat emoce druhých
 • Učíme děti rozlišovat morální a nemorální chování
 • Učitelka jako vzor prosociálnosti a empatie
 • Pohádky a příběhy a jejich význam pro prosociální učení
 • Tvorba projektu s prosociálním aspektem
 • Prosociální hry

Obě části se prolínají a navzájem doplňují. Získáte tak ucelený pohled na celou problematiku.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.