doc. PhDr. Tomáš Čech Ph.D.

Tomáš Čech

Doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné a výzkumné práci se věnuje problematice edukace dětí s projevy rizikového chování a poruch chování a pedagogiku volného času. V posledních letech se výzkumně zaměřuje také na sociální aspekty školního prostředí, a to z hlediska uplatnitelnosti sociálních pedagogů ve školách, prevence rizikových forem chování, zkoumání klimatu a vztahů v prostředí školy. V letech 2009-2017 byl předsedou České pedagogické společnosti, kde aktuálně zastává post místopředsedy.