Základy mentorských dovedností

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 25288/2016-2-673

komu je kurz určen: pedagogickým pracovníkům základních škol

rozsah: 32 vyučovacích hodin

KURZ K ŠABLONÁM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (aktivita č. II/2.2)
KURZ K ŠABLONÁM PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (aktivita č. III/2.3)

Tento vzdělávací program je strukturovaným souborem témat, která vám umožní získat rozšířenou představu o mentoringu, o jeho principech, postupech a v neposlední řadě o roli mentora ve škole.

Budete připraveni mentoring, jako možnost profesní podpory, přijímat, a budete připraveni na sobě dále pracovat, abyste se sami stali mentory.

Získáte přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Budete mít možnost ujasnit si svojí cestu k roli mentora – ve vlastní škole či ve škole jiné.

Konkrétním přínosem činnosti mentora ve škole je schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, a tím postupně přirozeně přispívají ke zlepšování kvality vzdělávání.

Mentoring je individuální práce s učitelem podle jeho potřeb, která pomáhá rozšiřovat vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině a je efektivním nástrojem profesního růstu.

Vzdělávací program je tvořen prezenčními setkáními s možností profesní výměny zkušeností.


Obsah kurzu v bodech:

I. Úvod do mentoringu (8 vyuč. hodin)

II. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

III. Vlastní průběh setkání (8 vyuč. hodin)

IV. Ukončení mentoringového cyklu (8 vyuč. hodin)

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

    zavřít okno