Základní výcvik mentorských dovedností

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 25288/2016-2-673

komu je kurz určen: pedagogickým pracovníkům základních škol

rozsah: 56 vyučovacích hodin

KURZ K ŠABLONÁM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (aktivita č. II/2.4)

Chcete na sobě začít pracovat
a získat znalosti k výkonu mentorské činnosti?

Umožníme Vám dobrý start na profesní dráze mentora.


Díky účasti v tomto programu získáte základní přehled o principech mentoringu, osvojíte si základní znalosti a dovednosti z mentoringu a nacvičíte si základní postupy a metody. Následně budete schopni poskytovat ostatním kolegům kolegiální profesní podporu.

Konkrétním přínosem činnosti mentora ve škole je schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, a tím postupně přirozeně přispívají ke zlepšování kvality vzdělávání. Mentoring je individuální práce s učitelem podle jeho potřeb, která pomáhá rozšiřovat vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině.

Mentoring zprostředkuje učitelům poznávat různé přístupy k rozvoji jednotlivce, umožňuje profesionálně vedenou analýzu procesů a podporu při plánování konkrétních kroků profesního rozvoje – ve výsledku je též nástrojem pro zvládání problémů, a také zvládání stresu. Zároveň pomáhá „učit jinak“.

Tento kurz je první etapou, úvodem k systematické práci na vašem osobním a profesním seberozvoji v první úvodní etapě vašeho mentorského působení ve vlastní škole nebo ve škole jiné.


 

Obsah kurzu v bodech:

I. Úvod do mentoringu – I. část (8 vyuč. hodin)

II. Úvod do mentoringu – II. část (8 vyuč. hodin)

III. Struktura mentorského vedení (8 vyuč. hodin)

IV. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

V. Vlastní průběh mentorských setkání (8 vyuč. hodin)

VI. Mentorská praxe (8 vyuč. hodin)

VII. – Profesní růst mentora (8 vyuč. hodin)

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

    zavřít okno