KAFOMET pro mateřské školy

KAFOMET je jednou z nejtradičnější a nejznámější řad metodických publikací, kterou používají učitelé v celé České republice i v zahraničí.

Jedná se o systém výměny zkušeností pedagogů, který jim přináší inspiraci k práci. Příspěvky jsou vypracovávány stovkami českých pedagogů a redigovány zkušenou redakční radou.

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

KAFOMET PRO
MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝBĚR III.

KAFOMET PRO
MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝBĚR II.

KAFOMET PRO
MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝBĚR I.

tištěný / na CD (PDF) tištěný / na CD (PDF) tištěný / na CD (PDF)
370 stran A4 366 stran A4 400 stran A4
OBSAH OBSAH OBSAH
Členění KAFOMETU

UKÁZKA PŘÍSPĚVKŮ


KAFOMET šetří váš čas.

Na vyjímatelných listech přináší náměty
pro každodenní práci s dětmi v mateřské škole.


Všechny náměty publikují učitelky z praxe a jsou vyzkoušené a ověřené. Získáte spoustu materiálů pro svoji každodenní práci s dětmi do všech vzdělávacích oblastí v předškolním vzdělávaní.


Co všechno v katalogu najdete:

Na kvalitu a obsah publikovaných příspěvků dohlíží naše redakční rada složená z odborníků a zkušených učitelek.AKTUALIZAČNÍ SERVIS

Základní díla KAFOMETů je možno doplňovat (aktualizovat) pravidelně 4x ročně o nové metody formou aktualizační servisu. Více informací o podmínkách aktualizačního servisu najdete zde.

Věrnostní program pro předplatitele
Při objednají ročního předplatného aktualizací nebo jeho prodloužení, obdržíte na celý rok BONUS – 4 sady pracovních listů navíc zdarma.


 

REDAKČNÍ RADA

Mgr. Pavla Adamcová – vedoucí učitelka MŠ Nádražní, Havlíčkův Brod
Dana Gricová – vedoucí učitelka MŠ Přibyslavice
Bc. Helena Jarošová – vedoucí učitelka MŠ Jihlava

Bc. Renata Špačková – ředitelka MŠ Čtyřlístek, Třebíč
Bc. Martina Řehořovská

Odborný konzultant

Mgr. Eva Svobodová - Pedagogická fakulta JU, odbor primární pedagogiky

 


STRUKTURA KAFOMETU - ODDÍLY

Oddělovník Grafická značka Zkratka
Pohyb POH
Řeč ŘEČ
Poznávání POZ
Estetika a praktická činnost EST a PKT
Projekty a tématické celky PRJ a TC
Řízení školy ŘS
Různé RŮZ

    zavřít okno