Hry se slovy a větami

NOVINKA - didaktické karty


Hry se slovy a větami


Didaktické karty na procvičování předložek, zvratných a nezvratných sloves a rozvoj slovní zásoby.

Karty jsou vyzkoušené při různých hrách s předškolními dětmi. Jejich prostřednictvím lze rozvíjet kromě gramatické skladby také čtenářskou pregramotnost s využitím všech čtenářských strategií, a matematickou pregramotnost, s přesahem do všech ostatních oblastí integrovaného vzdělávání dětí.

Karty jsou vhodné pro děti od 3-8 let nebo i starší se SVP. Využijí je pedagogové mateřských škol, 1. a 2. ročníku ZŠ a speciální pedagogové v PPP a SPC a také rodiče.

Více informací a objednat ZDE>>>

    zavřít okno