Inspirace pro každý předmět

Předmětové KAFOMETy, tzv. do kabinetu, jsou přímo pro učitele jednotlivých předmětů. KAFOMET šetří váš čas. Na vyjímatelných listech přináší náměty pro každodenní práci v jednotlivých předmětech se žáky I. stupně ZŠ.

Objednejte si pouze ty předměty, které učíte nebo vás zajímají. Každé předmětové základní dílo KAFOMETu má svůj originální pořadač a úvodní listy s návodem k použití. Poskytujeme aktualizační servis do vámi objednaných předmětů. Získáte vše co bylo publikováno. Jedna aktualizace obsahuje přibližně 25 listů. Vychází maximálně 2 x ročně a cena jedné aktualizace je konstantní 285,- Kč. Aktualizaci lze kdykoliv přerušit i obnovit jakoukoliv formou.

Všechny KAFOMETY do jednotlivých předmětů nabízíme i v elektronické podobě na CD.

Výhodou elektronické verze je:

Vyberte si u svého počítače jenom tu metodu, kterou potřebujete a vytiskněte si pracovní listy pro žáky v potřebném množství… Celou publikaci můžete nosit sebou na CD nebo přímo v počítači a máte ji vždy po ruce. Při práci s pracovními listy můžete používat i interaktivní tabuli!

KAFOMET Český jazyk pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Německý jazyk pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Anglický jazyk pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Matematika pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Prvouka


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Přírodověda


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Vlastivěda


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Hudební výchova pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Výtvarná výchova pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Pracovní výchova pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Tělesná výchova pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi

objednat verzi na CD

KAFOMET Projekty, Agenda pro I. stupeň


obsah

objednat tištěnou verzi


 

 

 

 

 

    zavřít okno