Tipy triky do těláku!

VZD01530
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Hodinová dotace kurzu
4
Kurz je věnovaný inspiraci, jak zpestřit výuku tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Nepůjde pouze o inspiraci do tělocvičny, ale také o ukázku, jak nahlížet témata z tělesné výchovy v širším kontextu (fair play chování, základy zdravého životního stylu, radost z pohybu, pohyb a technologie…). Obsah kurzu je směřován k propojení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví s dalšími oblastmi. Během kurzu budete aktivní (i v případně on-line formy), aktivity si vyzkoušíme a společně si vyměníme názory a zkušenosti.

Obsah kurzu v bodech:
  • Fair play chování
  • Základy zdravého životního stylu
  • Radost z pohybu
  • Pohyb a technologie

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Kurz je věnovaný inspiraci, jak zpestřit výuku tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Nepůjde pouze o inspiraci do tělocvičny, ale také o ukázku, jak nahlížet témata z tělesné výchovy v širším kontextu (fair play chování, základy zdravého životního stylu, radost z pohybu, pohyb a technologie…). Obsah kurzu je směřován k propojení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví s dalšími oblastmi. Během kurzu budete aktivní (i v případně on-line formy), aktivity si vyzkoušíme a společně si vyměníme názory a zkušenosti.

Obsah kurzu v bodech:
  • Fair play chování
  • Základy zdravého životního stylu
  • Radost z pohybu
  • Pohyb a technologie
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.