Tipy na aktivity ke ztišení dětí

Každý pedagog někdy zažil chvíli, kdy byly děti hlučnější. Příčiny mohou být různé, ale před Vánoci či koncem školního roku bývají tyto chvíle častější. V dnešním článku vám přinášíme tipy na to, jak děti ztišit vhodnou formou.

Součástí článku je obrázek „Ticháčka“ i s metodickým postupem a také seznam básniček, které se děti hravě naučí a zároveň je motivují ke ztišení.

 • Pravidla

Pravidla jsou alfou a omegou v pedagogickém procesu. Nutností však je, aby děti byly jejich tvůrci, nikoliv aby jim pravidla byla pouze předložena. Alespoň jedno pravidlo by mělo být věnováno nepřekřikování / hlášení se / mluvení pouze jednoho dítěte.

Důležité je, aby pravidla byla umístěna na viditelném místě, a to po celý školní rok (ideálně na nástěnce, na kterou vidí všechny děti).

 • Tiché chvilky

Zaveďte si s dětmi tichý rituál. Domluvte se na nějaké pravidelné chvilce (konec hodiny, po příchodu z tělocvičny…), kdy budete v tichosti pozorovat okolí a vnímat vjemy okolo. Ideální je s touto aktivitou začít na výletě v přírodě či při procházce v okolí školy. Postupně ji můžete zařazovat i do běžného prostředí školy.

Aktivitu je vhodné zařazovat postupně a postupně i zvyšovat její délku. Poté můžeme děti vést k úvaze, k čemu slouží ticho a jakých si všimly rozdílů oproti běžnému „hluku“.

 • Na Ticháčka

Tuto aktivitu jsem vymyslela při svém působení v mateřské škole, vhodná však je i pro žáky základních škol. Jedinou pomůckou je vytisknutý obrázek chlapce Ticháčka (naleznete níže). Využít také můžete stopky ve vašem mobilním telefonu.

Ticháček

Postup:

 1. Nejprve dětem ukážeme obrázek Ticháčka a necháme je hádat, k čemu by tento obrázek mohl sloužit. Obrázek stopek můžeme využít také k procvičení času.
 2. Následně dětem vysvětlíme, že jakmile tento obrázek uvidí, znamená to, že se mají usadit / mají ulehnout do příjemné pozice a ztišit se.
 3. K motivaci a dalšímu zlepšování „výkonů“ může učitel stopovat čas, ve kterém jsou děti potichu.
 4. Závěrem aktivity by měla být diskuze o tom, čeho si děti všímaly (např. 5 věcí, které viděly/slyšely/cítily).
 5. Dětem můžete nabídnout možnost zavřít si oči, je však vhodné je do toho nenutit.
 6. Doporučuji obměny míst, kde tuto aktivitu budete provádět (v tělocvičně si děti mohou lehnout na záda a soustředit se na dech, vsedě v lavici se zase naopak mohou lépe soustředit na vjemy okolo nich).

Tip! Doporučuji si vytvořit také menší obrázek Ticháčka se stopkami (a zalaminovat), který bude přenosný – využijete ho při procházkách či výletech.

Tip č. 2! Vytvořte si tabulku, do které si společně s dětmi budete zapisovat datum a čas, jak dlouho děti byly potichu. Můžete zde ponechat nějaký prostor pro kresby toho, co děti vnímaly.
Ztišení děti - rady

 • Pantomima a štronzo

Zařaďte do výuky známé a dětmi oblíbené hry. Připravte si kartičky se slovy či s obrázky, vyberte jedno dítě, které si kartičku přečte, předvádí daný pojem, a ostatní žáci hádají, co se snaží předvést. Tato aktivita je vhodná do výuky prvouky či hudební výchovy, ale zařadit ji můžete dle libosti.

„Na štronzo“ si můžete zahrát i při různých výukových aktivitách – např. u běhacího diktátu, kdy najednou děti musí zůstat ve své poslední pozici a nemluvit.

 • Básničky ke ztišení dětí

Tiše, děti, šišiši (prst před pusu),

myšky nikdo neslyší (rukama kroutíme nenene),

myšky chodí tuze tiše (našlapujeme po špičkách),

mají tlapky jako z plyše (střídavě pohladíme LR po hřbetu, poté PR 2x),

tiše, děti, šišiši (ukazujeme prstem tytyty),

myšky nikdo neslyší (prst před pusu).

Zdroj: Říkanka Myšky / Říkadla a básničky

Zvedni prstík do vzduchu,

poškrábej se na uchu.

Poškrábej se na nosu,

dej si prstík před pusu.

Pusa dělá pšššt.

Zdroj: Petr Kulička - Básničky 2

Zatleskáme, zadupáme,

na ouška si ruce dáme

a na pusu klíč,

slova už jsou pryč!

Zdroj: https://www.mshoromerice.cz/motylci/pisnicky-a-basnicky-k-projektum/motylci-v-z%C3%A1%C5%99%C3%AD

Kuře zobe: zob, zob, zob,

vrabec skáče: hop, hop, hop,

datel ťuká: ťuk, ťuk, ťuk –

a už tiše, ani muk.

Zdroj: Kuře / Říkadla a básničky

Píp, píp, píp (prsty znázorňujeme zobáčky),

vrabec vrabce štíp’ (palců se dotknou malíčky, od nich se palců dotýkají prsty pozpátku – na každou slabiku jeden),

poprali se na keříčku (zobáčky z palců a ukazováku zasekneme do sebe a znázorníme „škubnutí“),

 vytrhli si po peříčku (stejný pohyb – „vyškubneme peříčka“),

 píp, píp, píp (znázornění zobáčků).

 Zdroj: Vrabec / Říkadla a básničky

Kdo to bzučí, kdo to ruší,

honem napni svoje uši.

Vlétla vosa do domečku,

chce nás píchnout do zadečku.

Sedí všechny děti?

Vosa jinam letí!

Zdroj: Vosa / Říkadla a básničky

Takhle si poskočím, takhle si vyskočím.

Do dlaní tlesknu, na nohy plesknu.

Hlavou kývám sem a tam, nohama si zadupám.

Tleskni, pleskni, zadupej, kamarádu ruku dej.

Článek připravila: Kristýna Kapounková, pedagog na speciální ZŠ a SŠ

Vložte svůj komentář