Tematické aktivity nejen pro MŠ: Světový den divadla

Den 27. březen je znám jako Světový den divadla. Mnoho dětí nemá k divadlu vztah, jelikož k němu nejsou od malička vedeni, a proto v dnešním článku naleznete mnoho inspirace, jak zábavnou formou děti vést k dramatizaci, improvizaci, ale i vztahu k divadlu.

Zdobení masek

Pomůcky: bílé škrabošky, třpytky, temperové barvy, barevné papíry, nůžky, lepidlo, barevná deka, hudba

Postup:

 • Tato aktivita si klade za cíl trénování dětské improvizace a kreativity.
 • Každé dítě dostane bílou masku a jeho úkolem je promyslet si, co za roli by chtělo znázorňovat.
 • Následně se pustí do zdobení masky dle své kreativity. Samozřejmě může kdykoliv požádat o radu paní učitelku, bez vyzvání by do tohoto procesu však neměla zasahovat.
 • Nakonec si můžeme vytvořit molo z deky a připravit hlediště (řady židlí jako v divadle).
 • Zahrajeme si tak na přehlídku masek, kdy dobrovolníci z řad dětí projdou po mole a na jeho konci mohou předvést nějaký postoj či něco typického pro danou masku. Poté vždy zatleskáme.

Ponožkové divadlo

Pomůcky: staré ponožky, fixy, barevné papíry, nůžky a lepidlo

Postup:

 • Děti utvoří menší skupiny, u starších dětí je možné vytvořit dvojice či věkově namíchané skupinky.
 • Každá skupinka si vymyslí krátký příběh, který znázorní pomocí loutek vyrobených z ponožek.
 • Následně se vrhneme do přípravy loutek, kdy za pomocí paní učitelky, dozdobí či nastřihnou starou ponožku tak, aby odpovídala jejich pohádce.
 • Poté si nacvičí krátkou pohádku.
 • Opět připravíme židle do řad jako v divadle a jedna skupina předvede svou pohádku, poté ostatní zatleskají a na konci reflektujeme, zda se nějaké postavy opakovaly, co děti nejvíce bavilo, apod.

Příběhová krabice

Pomůcky: krabice, hračky, věci denní potřeby, kouzelné hůlky, apod.

Postup:

 • Děti utvoří kruh, do kterého se usadí.
 • Paní učitelka nechá kolovat krabici, ve které je několik různých předmětů.
 • Vysvětlí dětem, že se jedná o "příběhovou krabici" s mnoha věcmi, které mohou připomínat některé pohádky či příběhy nebo vybízet k vymyšlení vlastního příběhu.
 • Dobrovolník z řad dětí si vytáhne jeden předmět a zkusí o něm říci krátký příběh. Může také říci jednu větu a dítě vedle něj další. Tato verze je však vhodnější pro starší děti.

Malí zvukaři

Pomůcky: Orffovy nástroje, předměty vydávající nějaký zvuk

Postup:

 • Paní učitelky si předem nacvičí dramatizaci některé známé pohádky.
 • Na každý úsek pohádky je zvolena jedna skupina dětí
 • Dopředu se paní učitelky domluví s dětmi, který úsek pohádky budou mít na starost.
 • Na každý úsek pohádky je zvolena jedna skupina dětí, která bude představovat zvukaře.
 • Tato skupina dostane pomůcky a dle děje pohádky zkouší vytvářet vhodné zvuky.
 • Následuje pauza a skupiny se opět vymění.
 • U této aktivity je důležitá přítomnost obou pedagožek na třídě, a hlavně práce s dětmi před samotnou aktivitou. Během aktivity je vhodné děti podporovat, o to se může postarat publikum.

Kouzelný divadelní koutek

Pomůcky: zrcadlo, deka, šuplík s rekvizitami

Postup:

 • Před příchodem dětí do třídy může paní učitelka připravit divadelní koutek stranou od ostatních hraček.
 • Nejprve je necháme přirozeně objevovat a pozorovat, co to je za koutek a jaké tam najdou věci.
 • Následně si můžeme zahrát aktivitu, ve které se jedno dítě vždy postaví před kouzelné zrcadlo, které ho promění v nějakou pohádkovou bytost.
 • Toto proměněné dítě se na malou chvíli chová jako daná pohádková bytost.
 • Úkolem ostatních dětí je uhádnout, o jakou bytost se jedná.
 • Poté dojde k vystřídání.

Tip! U mladších dětí můžete využít předem připravené kartičky s bytostmi. Doporučuji také zapojení paní učitelce, jelikož to děti více vtáhne do aktivity.

Víme, jak se v divadle chovat

Pomůcky: předměty nepatřící do divadla (mobilní telefon, odpadky, apod.)

Postup:

 • Po venkovní procházce paní učitelka dětem řekne, že se nyní půjdou podívat do divadla.
 • Dobrovolníci z řad dětí předvádí krátkou scénku ostatním dětem.
 • Paní učitelka či dobrovolník ze strany dítěte se však v divadle budou chovat nevhodně. (Např. telefonuje během představení, vykřikuje, hlasitě žvýká, apod.).
 • Úkolem dětí je po chvilce reflektovat, jaké projevy chování nebyly vhodné a zkusí popsat, jak naopak by chování v divadle mělo vypadat.

Skvělým zážitkem je poté cesta do opravdového divadla se vším všudy. Také můžete podpořit spolupráci s rodiči a zjistit, zda některý z nich nemá zkušenost s takovou prací a zda by byl ochoten dětem nějaké zajímavosti povědět.

Přejeme Vám krásný Světový den divadla!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní a střední škole

Vložte svůj komentář
Komentáře
19.03.2024 9:08
Máte velmi krásný blog.