Tematické aktivity nejen pro MŠ: Mezinárodní den lesů

Den 20. března oslavujeme Mezinárodní den lesů. V dnešním článku naleznete praktické tipy a mnoho inspirace pro uspořádání zeleného dne (nejen) v mateřské škole. Cílem je hravou formou vést děti k environmentální výchově a kladného vztahu k přírodě.

Hra na lesního strážce

Pomůcky: označení lesního strážce (např. vesta), předměty symbolizující nebezpečí (např. plastový oheň, odpadky)

Postup:

 • Nejprve se posadíme s dětmi do komunitního kruhu a diskutujeme o tom, jaká mohou v lese nastat nebezpečí.
 • Následně se paní učitelka zeptá, zda mají děti představu o tom, jak by mohl/a vypadat lesní strážce/strážkyně a co má za úkol.
 • Poté je vybráno vždy jedno dítě, které bude představovat lesního strážce. Také je od ostatních hráčů odlišeno (např. vestou).
 • Třída se promění v les, doporučuji přichystat předem i různé kulisy (např. z kartonu keře a stromy, plyšová zvířátka, apod.) a hráči se po něm volně pohybují.
 • Každý z hráčů může v přírodě napáchat nějakou tu „neplechu“. Úkolem strážce je buďto uhasit požár či hráče na nevhodné vyhazování odpadků upozornit.
 • Ve větším počtu dětí je vhodné si předem připravit kartičky s obrázky s různými neplechami, které se mohou v lese vyskytnout, a ty si poté hráči budou losovat.
 • Poté si můžete zahrát pár kol hry, ve které budou minimálně 3 strážci přírody a všichni hráči budou moci v lese dělat co se jim zlíbí.
 • Závěrečná reflexe: Zhodnoťte společně s dětmi, jaká role jim vyhovovala více, k jaké nepleše docházelo nejčastěji a jak by se toto chování dalo řešit.

Tip! Nezapomeňte však podpořit i dětskou fantazii a vymyslet je vlastní neplechy, ke kterým může v lese docházet.

Hokus pokus: Taneční šišky

Pomůcky: šišky, sklenice, voda, papíry, pastelky

Postup:

 • Vyrazte s dětmi na procházku do lesa.
 • Následně se dětí zeptejte, zda by chtěly ve školce vyzkoušet pokus, zda umí šišky tancovat. V lese pak nasbíráme ideálně různé druhy šišek.
 • Po návratu do školky si můžete zatancovat oblíbený taneček dětí (např. YouTube – Gummy bear, Ram sam sam, apod.).
 • Poté s pomocí dětí připravíme všechny pomůcky.
 • Nejprve nalijeme vodu do sklenic.
 • Poté již do sklenice vložíme šišku špičkou dolů. Každý druh šišky by měl mít svou vlastní sklenici. Následně již uvidíte pravý šiškový tanec.
 • Nakonec si tento pokus může každý stoleček dětí vyzkoušet samostatně.

Tip! Doporučuji při pokusu pořídit časosběrné video, jelikož si poté můžete detailně všimnout daných pohybů, které lze i zrychlit.

Kombinovaná výtvarná technika – lesní krajina

Pomůcky: tvrdý bílý papír většího formátu, tempery, štětec, pastelky lepidlo, nůžky, tužka, přírodní materiály, omalovánky s lesní tematikou

Postup:

 • Paní učitelka rozdělí děti do několika skupinek, v případě smíšené třídy věkově namíchané skupinky dětí.
 • Každá skupinka dostane tvrdý bílý papír a tužkou si načrtnou stromy či zvířata, která chtějí malovat.
 • Dále si mohou vybrat některou z omalovánek s lesní tematikou a vybarvit ji pastelkami či temperami a poté nalepit na papír.
 • Poté na obrázek zkusí přidat nějaké přírodní materiály (např. listy či větvičky). U tohoto bodu je vhodná asistence paní učitelky (např. s tavicí pistolí či Herkulesem).

Modelování lesních zvířátek

Pomůcky: modelovací hmota, nalepovací očička, přírodní detaily pro dozdobení (např. malé větvičky)

Postup:

 • Tato aktivita si klade za cíl rozvíjet fantazii a kreativitu dětí.
 • Úkolem dětí je z modelovací hmoty vytvořit libovolné lesní zvířátko.
 • Následně mu mohou přilepit očička a dozdobit ho přírodními detaily.
 • Výrobek můžete využít pro předčtenářské schopnosti -) vytleskávání slabik, tvorba jmen zvířátkům, starší děti mohou vymyslet jméno začínající na stejné písmeno jako dané zvířátko, či pro předmatematické schopnosti -) hledání stejných zvířátek, stejných x odlišných znaků, porovnávání větší x menší, více x méně, apod.
 • Nakonec můžete vytvořit výstavu a jednotlivá zvířátka vystavit.

Lesní smyslovka

Pomůcky: přírodniny, šátky na oči, Orffovy hudební nástroje, demonstrační obrázky stromů

Postup:

 • Nejprve se dětí zeptáme, zda ví, kolik máme smyslů a jaké to jsou. V této aktivitě velkou část z nich procvičíme.
 • Při pobytu v lese paní učitelka děti vyzve, ať se na chvilku všichni utiší a snaží se vnímat zvuky přírody, protože si o nich poté ve školce budete povídat. Po návratu do školky si společně shrňte, co děti slyšely a zda by mohly tyto zvuky pomocí Orffových nástrojů napodobit.
 • Po návštěvě lesa se děti posadí do kruhu a paní učitelka vždy pošle jeden list, který si děti mohou prohlédnout, ale neměly by ho otrhat. Následně tento list zkusí přiřadit ke správnému demonstračnímu obrázku stromů.
 • Poslední aktivitou je poznávání přírodnin dle hmatu. Zavažte dětem oči a jejich úkolem bude poznat, co za přírodninu právě drží v ruce.

Přejeme Vám úspěšný den plný pozitivních prožitků spojených nejen s přírodou!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní a střední škole

Vložte svůj komentář