TC-214.3 Naše krásná planeta, Země

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02986
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřena na podporu národního uvědomění, na
vnímání české sounáležitosti, rozvíjení vlastní identity – kdo jsem, kam
patřím –, na prohloubení pozitivního postoje ke své rodině, území, kde žiji,
k vlasti a vnímání příslušnosti k danému regionu.

Činnosti: Hudební činnosti, výtvarné činnosti – kresba, vyprávění dětí, pohybová hra.

Výstupy: Umět vyjmenovat členy blízké rodiny, identifikovat příbuzenské vztahy
v blízké rodině; poznat nejznámější přírodní krásy své vlasti, svého regionu;
vědět, jak se jmenuje město (vesnice), kde dítě bydlí; umět nakreslit postavu
a jednoduché předměty, umět splnit zadaný úkol.
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřena na podporu národního uvědomění, na
vnímání české sounáležitosti, rozvíjení vlastní identity – kdo jsem, kam
patřím –, na prohloubení pozitivního postoje ke své rodině, území, kde žiji,
k vlasti a vnímání příslušnosti k danému regionu.

Činnosti: Hudební činnosti, výtvarné činnosti – kresba, vyprávění dětí, pohybová hra.

Výstupy: Umět vyjmenovat členy blízké rodiny, identifikovat příbuzenské vztahy
v blízké rodině; poznat nejznámější přírodní krásy své vlasti, svého regionu;
vědět, jak se jmenuje město (vesnice), kde dítě bydlí; umět nakreslit postavu
a jednoduché předměty, umět splnit zadaný úkol.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Formát
A4