TC-213.7 Naše krásná planeta, Země

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02980
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
49 Kč
+ -
Záměr celku: Aktivity zaměřené na poznání a ochranu Země motivují děti k mnoha dalším
činnostem z různých oblastí. Současně vedou děti k širšímu poznání světa
zpohleduekologie,přírodníchvěd. Důraz jekladennaaktivníochranu přírody,
životního prostředí a pochopení, že člověk a vše živé na Zemi potřebují mít
k životu bezpečné místo. Důraz je současně nenásilně kladen i na rozvoj
tvořivosti,pohybovýchdovedností,řečia motivaci kaktivnímupoznání světa.

Činnosti: Motivovanérozhovory,diskuse,didaktickéhryaaktivity,pohybovéhryaaktivity,
výtvarné hry a aktivity, experimenty, exkurze, výlety, pozorování.

Výstupy: Aktivněnaslouchat,být komunikativní,pohotověreagovatnaotázky,dozvídat
se nové věci, chovat se prosociálně, mít základy pro práci s informacemi,
chápat informace v širších souvislostech, zacházet s různým výtvarným
materiálem, využívat tvořivě různé materiály, být tvořivý (tvořivá).
Záměr celku: Aktivity zaměřené na poznání a ochranu Země motivují děti k mnoha dalším
činnostem z různých oblastí. Současně vedou děti k širšímu poznání světa
zpohleduekologie,přírodníchvěd. Důraz jekladennaaktivníochranu přírody,
životního prostředí a pochopení, že člověk a vše živé na Zemi potřebují mít
k životu bezpečné místo. Důraz je současně nenásilně kladen i na rozvoj
tvořivosti,pohybovýchdovedností,řečia motivaci kaktivnímupoznání světa.

Činnosti: Motivovanérozhovory,diskuse,didaktickéhryaaktivity,pohybovéhryaaktivity,
výtvarné hry a aktivity, experimenty, exkurze, výlety, pozorování.

Výstupy: Aktivněnaslouchat,být komunikativní,pohotověreagovatnaotázky,dozvídat
se nové věci, chovat se prosociálně, mít základy pro práci s informacemi,
chápat informace v širších souvislostech, zacházet s různým výtvarným
materiálem, využívat tvořivě různé materiály, být tvořivý (tvořivá).
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Formát
A4