TC-212.11 Znáte povolání a profese?

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02979
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
77 Kč
+ -
Záměr celku: Záměrem tohoto celku je představit dětem vybrané druhy povolání a profesí.
Děti si prostřednictvím nabízených činností budou moci utvořit představu
o tom, co je náplní práce listonoše/listonošky, cukráře/cukrářky, švadleny/
krejčího a hasiče/hasičky.

Činnosti: Didaktické hry, tvořivé aktivity s výtvarnými a jinými materiály, pohybové hry,
cvičení sesportovnímnářadímadoplňky, zdravotní cvičení sdoplňky,přirozená
cvičení, relaxace s motivací.

Výstupy: Znát některé profese a povolání, chápat význam a smysl některých povolání
aprofesí,být zvídavý,býttvořivý,býtpohybovězdatnýaobratný,mít rozvinutou
hrubou a jemnou motoriku, zvládat zpracovat tvořivě výtvarný námět.
Záměr celku: Záměrem tohoto celku je představit dětem vybrané druhy povolání a profesí.
Děti si prostřednictvím nabízených činností budou moci utvořit představu
o tom, co je náplní práce listonoše/listonošky, cukráře/cukrářky, švadleny/
krejčího a hasiče/hasičky.

Činnosti: Didaktické hry, tvořivé aktivity s výtvarnými a jinými materiály, pohybové hry,
cvičení sesportovnímnářadímadoplňky, zdravotní cvičení sdoplňky,přirozená
cvičení, relaxace s motivací.

Výstupy: Znát některé profese a povolání, chápat význam a smysl některých povolání
aprofesí,být zvídavý,býttvořivý,býtpohybovězdatnýaobratný,mít rozvinutou
hrubou a jemnou motoriku, zvládat zpracovat tvořivě výtvarný námět.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Formát
A4