TC-210 Pohádkový hudební svět

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03070
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
28 Kč
+ -
Záměr celku: Pohádky nemusíme jen předčítat, ale můžeme je také zpívat formou
zpívaných pohádek a muzikálků. Hudební pohádkové hry jsou tvořivé,
zábavné, důraz je současně kladen na vzájemnou spolupráci mezi dětmi,
rozvoj hudebního citu, lásky k hudbě a koordinaci pohybů při tanečcích
a pohybových improvizacích. Nabízené náměty rozvíjejí také řeč, slovní
zásobu dětí ve spojení s písní. Hry propojují zpěv, poslechové činnosti,
pohyb i hru na rytmické nástroje.

Činnosti: Hudební hry, muzikály, pohádkové písničky, poslechové činnosti, hudebně-
-pohybové hry,výtvarné a tvořivé hry, deklamace, rozhovor.

Výstupy: Být obratný a mrštný, pohybovat se koordinovaně, zvládat pohyb v souladu
s hudbou či zpěvem, spolupracovat s druhými, rozumět slyšenému textu
formou písně či muzikálu, pamatovat si slyšený text, deklamovat text, být
tvořivý, mít radost ze společné hry a činnosti, zvládat jednoduchou
dramatizacipohádky/příběhuformou muzikálunebooperetky, mít rozvinutou
slovní zásobu, být mluvně pohotový.
Záměr celku: Pohádky nemusíme jen předčítat, ale můžeme je také zpívat formou
zpívaných pohádek a muzikálků. Hudební pohádkové hry jsou tvořivé,
zábavné, důraz je současně kladen na vzájemnou spolupráci mezi dětmi,
rozvoj hudebního citu, lásky k hudbě a koordinaci pohybů při tanečcích
a pohybových improvizacích. Nabízené náměty rozvíjejí také řeč, slovní
zásobu dětí ve spojení s písní. Hry propojují zpěv, poslechové činnosti,
pohyb i hru na rytmické nástroje.

Činnosti: Hudební hry, muzikály, pohádkové písničky, poslechové činnosti, hudebně-
-pohybové hry,výtvarné a tvořivé hry, deklamace, rozhovor.

Výstupy: Být obratný a mrštný, pohybovat se koordinovaně, zvládat pohyb v souladu
s hudbou či zpěvem, spolupracovat s druhými, rozumět slyšenému textu
formou písně či muzikálu, pamatovat si slyšený text, deklamovat text, být
tvořivý, mít radost ze společné hry a činnosti, zvládat jednoduchou
dramatizacipohádky/příběhuformou muzikálunebooperetky, mít rozvinutou
slovní zásobu, být mluvně pohotový.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci