TC-204 Všechno lítá, co peří má

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03064
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -
Záměr celku: Příběhy o husách a kachnách motivují děti k mnoha dalším činnostem i aktivitám a vedou děti k bližšímu poznání života domácích ptáků, ale také děti seznamují s lidovou tvorbou. Nedílnou součástí aktivit zaměřených na poznání života vodních ptáků jsou především lidové písně i říkadla. Důraz je
současně nenásilně kladen i na správné empatické chování ke zvířatům, ochraně přírody jako celku.

Činnosti: Četba a poslech příběhů, zpěv písní, deklamace, rytmizace, hudební hry a činnosti, hry se slovy, didaktické hry a aktivity, pohybové hry a aktivity, výtvarné hry a aktivity, experimenty, pozorování.

Výstupy: Aktivně naslouchat, aktivně používat rytmické nástroje, koordinovat pohyb s rytmem, mít cit pro melodii a zvukomalbu, být komunikativní, pohotově reagovat na otázky,dozvídat se nové věci, chovat se prosociálně, sladit pohyb se zpěvem, zvládat pěvecké dovednosti, mít základy pro práci s informacemi,
sledovat příběh, porozumět čtenému textu, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, chránit živou i neživou přírodu, zacházet s různým výtvarným materiálem, využívat tvořivě různé materiály, být tvořivý/tvořivá.
Záměr celku: Příběhy o husách a kachnách motivují děti k mnoha dalším činnostem i aktivitám a vedou děti k bližšímu poznání života domácích ptáků, ale také děti seznamují s lidovou tvorbou. Nedílnou součástí aktivit zaměřených na poznání života vodních ptáků jsou především lidové písně i říkadla. Důraz je
současně nenásilně kladen i na správné empatické chování ke zvířatům, ochraně přírody jako celku.

Činnosti: Četba a poslech příběhů, zpěv písní, deklamace, rytmizace, hudební hry a činnosti, hry se slovy, didaktické hry a aktivity, pohybové hry a aktivity, výtvarné hry a aktivity, experimenty, pozorování.

Výstupy: Aktivně naslouchat, aktivně používat rytmické nástroje, koordinovat pohyb s rytmem, mít cit pro melodii a zvukomalbu, být komunikativní, pohotově reagovat na otázky,dozvídat se nové věci, chovat se prosociálně, sladit pohyb se zpěvem, zvládat pěvecké dovednosti, mít základy pro práci s informacemi,
sledovat příběh, porozumět čtenému textu, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, chránit živou i neživou přírodu, zacházet s různým výtvarným materiálem, využívat tvořivě různé materiály, být tvořivý/tvořivá.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Hurdová Eva Špačková Renata