TC-198.6 Pohybové hry s veršíky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03058
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -
Záměr celku: Autorské veršované pohádky a říkanky motivují děti k různým činnostem, včetně tvořivých a pohybových.Nabízené aktivity jsou tvořivé, zábavné,důraz je současně kladen na vzájemnou spolupráci mezi dětmi, koordinaci pohybů, rozvoj řeči. Náměty současně rozvíjejí řeč, slovní zásobu dětí ve spojení s jinou činností. Hry propojují poslech veršovaných pohádek, příběhů a nabídku různých aktivit motivovanou pohádkovými veršíky.

Činnosti: Pohybové hry, pohybové hry s doplňky a sportovními doplňky, poslechové činnosti, deklamace, rozhovor, diskuse, tvořivé hry.

Výstupy: Být obratný a mrštný, pohybovat se koordinovaně, spolupracovat s druhými, rozumět slyšenému a čtenému textu, pamatovat si slyšený text, deklamovat text, být tvořivý, mít radost ze společné hry a činnosti, zvládat jednoduchou dramatizaci pohádky/příběhu, mít rozvinutou slovní zásobu, být mluvně
pohotový.
Záměr celku: Autorské veršované pohádky a říkanky motivují děti k různým činnostem, včetně tvořivých a pohybových.Nabízené aktivity jsou tvořivé, zábavné,důraz je současně kladen na vzájemnou spolupráci mezi dětmi, koordinaci pohybů, rozvoj řeči. Náměty současně rozvíjejí řeč, slovní zásobu dětí ve spojení s jinou činností. Hry propojují poslech veršovaných pohádek, příběhů a nabídku různých aktivit motivovanou pohádkovými veršíky.

Činnosti: Pohybové hry, pohybové hry s doplňky a sportovními doplňky, poslechové činnosti, deklamace, rozhovor, diskuse, tvořivé hry.

Výstupy: Být obratný a mrštný, pohybovat se koordinovaně, spolupracovat s druhými, rozumět slyšenému a čtenému textu, pamatovat si slyšený text, deklamovat text, být tvořivý, mít radost ze společné hry a činnosti, zvládat jednoduchou dramatizaci pohádky/příběhu, mít rozvinutou slovní zásobu, být mluvně
pohotový.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Hurdová Eva Špačková Renata