TC-183.11 Není motýl jako motýl

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03043
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
77 Kč
+ -
Záměr celku: Tematický celek je zaměřený na motýly, se kterými se setkáváme v domácnostech velmi neradi. A to na zavíječe moučného a mola šatního. Hlavní myšlenka příspěvku je seznámit děti s motýly škůdci. Prostřednictvím příběhu se děti seznámí, jak se proti molům bránit, jak nám v domácnosti
škodí. Nabízené aktivity podněcují děti k výtvarným a pracovním činnostem. Výstupy těchto aktivit pomohou dětem poznat vývojová stadia motýla. Pochopí, že někteří motýli jsou užiteční a někteří se řadí mezi škůdce.Děti spolupracují během poslechu příběhů, otázky jednotlivých postav je
vybízejí k odpovědi a rozvoji fantazie.

Činnosti: Návštěva základní školy (přírodovědný kabinet, sbírky motýlů, hmyzu), návštěva městské knihovny tematicky zaměřená na motýly (encyklopedie, atlasy, pohádkové příběhy); práce s mikroskopem, lupou; hra se světlem atmou(stínovédivadlo, stínovéobrázky); činnosti na rozvoj předmatematické
a předčtenářské gramotnosti, grafomotorická cvičení, smyslová cvičení; výtvarné a pracovní činnosti; pohybové hry; rytmizace, hra na tělo.

Výstupy: Získat povědomí o vývojových stadiích motýlů; seznámit se s dokonalou proměnou; seznámit se s motýly, které považujeme za škůdce; vědět, jak lze předcházet rozmnožování škůdců v domácnosti; naučit se spolupracovat; rozvíjet zvídavost a fantazii.
Záměr celku: Tematický celek je zaměřený na motýly, se kterými se setkáváme v domácnostech velmi neradi. A to na zavíječe moučného a mola šatního. Hlavní myšlenka příspěvku je seznámit děti s motýly škůdci. Prostřednictvím příběhu se děti seznámí, jak se proti molům bránit, jak nám v domácnosti
škodí. Nabízené aktivity podněcují děti k výtvarným a pracovním činnostem. Výstupy těchto aktivit pomohou dětem poznat vývojová stadia motýla. Pochopí, že někteří motýli jsou užiteční a někteří se řadí mezi škůdce.Děti spolupracují během poslechu příběhů, otázky jednotlivých postav je
vybízejí k odpovědi a rozvoji fantazie.

Činnosti: Návštěva základní školy (přírodovědný kabinet, sbírky motýlů, hmyzu), návštěva městské knihovny tematicky zaměřená na motýly (encyklopedie, atlasy, pohádkové příběhy); práce s mikroskopem, lupou; hra se světlem atmou(stínovédivadlo, stínovéobrázky); činnosti na rozvoj předmatematické
a předčtenářské gramotnosti, grafomotorická cvičení, smyslová cvičení; výtvarné a pracovní činnosti; pohybové hry; rytmizace, hra na tělo.

Výstupy: Získat povědomí o vývojových stadiích motýlů; seznámit se s dokonalou proměnou; seznámit se s motýly, které považujeme za škůdce; vědět, jak lze předcházet rozmnožování škůdců v domácnosti; naučit se spolupracovat; rozvíjet zvídavost a fantazii.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Rousková Ivana