TC-182.7 U kouzelného rybníka

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02851
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
49 Kč
+ -

Záměr celku: Příběhy o volně žijících zvířatech, která žijí v rybníce, motivují děti k mnoha dalším činnostem i aktivitám a vedou děti k bližšímu poznání života ve vodě. Důraz je kladen také na ochranu vody a zabránění jejímu plýtvání. Nedílnou součástí aktivit zaměřených na poznání života ve vodě jsou umělé i lidové písně, říkadla i autorské básně. Důraz je současně nenásilně kladen i na správné empatické chování ke zvířatům, ochraně přírody jako celku.

Činnosti: Četba a poslech příběhů, zpěv písní, deklamace, rytmizace, hudební hry a činnosti, hry se slovy, didaktické hry a aktivity, pohybové hry a aktivity, výtvarné hry a aktivity, experimenty, pozorování.

Výstupy: Aktivně naslouchat, aktivně používat rytmické nástroje, koordinovat pohyb s rytmem, mít cit pro melodii a zvukomalbu, být komunikativní, pohotově reagovat na otázky, dozvídat se nové věci, chovat se prosociálně, sladit pohyb se zpěvem, zvládat pěvecké dovednosti, mít základy pro práci s informacemi, sledovat příběh, porozumět čtenému textu, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, chránit živou i neživou přírodu, zacházet s různým výtvarným materiálem, využívat tvořivě různé materiály, být tvořivý/tvořivá.

Příspěvek byl vydán v 64. aktualizaci. (Květen 2019)

Záměr celku: Příběhy o volně žijících zvířatech, která žijí v rybníce, motivují děti k mnoha dalším činnostem i aktivitám a vedou děti k bližšímu poznání života ve vodě. Důraz je kladen také na ochranu vody a zabránění jejímu plýtvání. Nedílnou součástí aktivit zaměřených na poznání života ve vodě jsou umělé i lidové písně, říkadla i autorské básně. Důraz je současně nenásilně kladen i na správné empatické chování ke zvířatům, ochraně přírody jako celku.

Činnosti: Četba a poslech příběhů, zpěv písní, deklamace, rytmizace, hudební hry a činnosti, hry se slovy, didaktické hry a aktivity, pohybové hry a aktivity, výtvarné hry a aktivity, experimenty, pozorování.

Výstupy: Aktivně naslouchat, aktivně používat rytmické nástroje, koordinovat pohyb s rytmem, mít cit pro melodii a zvukomalbu, být komunikativní, pohotově reagovat na otázky, dozvídat se nové věci, chovat se prosociálně, sladit pohyb se zpěvem, zvládat pěvecké dovednosti, mít základy pro práci s informacemi, sledovat příběh, porozumět čtenému textu, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, chránit živou i neživou přírodu, zacházet s různým výtvarným materiálem, využívat tvořivě různé materiály, být tvořivý/tvořivá.

Příspěvek byl vydán v 64. aktualizaci. (Květen 2019)

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Špačková Renata Hurdová Eva