TC-177.4 Čím jednou budu

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02838
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
28 Kč
+ -

Záměr celku: Představit dětem některá povolání, vést děti k zamyšlení nad tím, kde pracují jejich rodiče a čím by jednou chtěly být; pomocí námětových her podporovat u dětí rozvoj fantazie a tvořivosti; hravou formou rozvíjet slovní zásobu, smysl pro melodii a rytmus.

Činnosti: Hudební a rytmické činnosti, hudebně-pohybové činnosti; pohybové hry a říkanky s pohybem; popis obrázku, vyprávění vlastních zážitků, poslech čteného textu; mluvní a dechové cvičení, lokomoční cvičení, pojmenovávání částí těla.

Výstupy: Sladit zpěv s pohybem, ovládat dechové svalstvo; vnímat a porozumět obsahu jednoduché písně a básně; umět vyjádřit své myšlenky, umět řešit samostatně jednoduché úkoly; správně vyslovovat a ovládat intonaci hlasu; napodobit jednoduchý pohyb.
 

Záměr celku: Představit dětem některá povolání, vést děti k zamyšlení nad tím, kde pracují jejich rodiče a čím by jednou chtěly být; pomocí námětových her podporovat u dětí rozvoj fantazie a tvořivosti; hravou formou rozvíjet slovní zásobu, smysl pro melodii a rytmus.

Činnosti: Hudební a rytmické činnosti, hudebně-pohybové činnosti; pohybové hry a říkanky s pohybem; popis obrázku, vyprávění vlastních zážitků, poslech čteného textu; mluvní a dechové cvičení, lokomoční cvičení, pojmenovávání částí těla.

Výstupy: Sladit zpěv s pohybem, ovládat dechové svalstvo; vnímat a porozumět obsahu jednoduché písně a básně; umět vyjádřit své myšlenky, umět řešit samostatně jednoduché úkoly; správně vyslovovat a ovládat intonaci hlasu; napodobit jednoduchý pohyb.
 

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Tvořivost
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Horová Ladislava