TC-130.12 Hrej, muziko, hrej, masopustní rej!

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02577
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
84 Kč
+ -

Záměr celku: Téma je zaměřené na seznámení s kulturou a lidovými tradicemi v období masopustu, upevňování návyku si tuto tradici osvojovat, prohlubovat a v budoucím životě i nadále dodržovat. Jako ukončení masopustního veselí se děti seznámí s oblíbeným karnevalem. Karneval je nedílnou součástí tradice masopustu. Je zde kladen důraz na rozvoj tvořivosti a fantazie při výtvarných a pohybových činnostech. Důraz je také kladen na prožitek dítěte, vytváření podnětných situací, ve kterých se děti zúčastní následných aktivit – vše za doprovodu motivace. K dítiti přistupujeme s respektem k jeho postupně se rozvíjející osobnosti. Vše probíhá nenásilně formou hry.

Činnosti: Činnosti: Seznámení s tradicí masopustu, básně s pohybem, estetické a tvůrčí výtvarné hry, smyslové hry, pohybové hry a didaktické hry.

Výstupy: Ovládat dechové svalstvo, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, sladit pohyb se zpěvem, napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.

Záměr celku: Téma je zaměřené na seznámení s kulturou a lidovými tradicemi v období masopustu, upevňování návyku si tuto tradici osvojovat, prohlubovat a v budoucím životě i nadále dodržovat. Jako ukončení masopustního veselí se děti seznámí s oblíbeným karnevalem. Karneval je nedílnou součástí tradice masopustu. Je zde kladen důraz na rozvoj tvořivosti a fantazie při výtvarných a pohybových činnostech. Důraz je také kladen na prožitek dítěte, vytváření podnětných situací, ve kterých se děti zúčastní následných aktivit – vše za doprovodu motivace. K dítiti přistupujeme s respektem k jeho postupně se rozvíjející osobnosti. Vše probíhá nenásilně formou hry.

Činnosti: Činnosti: Seznámení s tradicí masopustu, básně s pohybem, estetické a tvůrčí výtvarné hry, smyslové hry, pohybové hry a didaktické hry.

Výstupy: Ovládat dechové svalstvo, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, sladit pohyb se zpěvem, napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Tvořivost
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Neubertová Radka