TC-126.6 Příběhy o škole

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02534
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -

Záměr celku: Příběhy o škole lze využívat k předčítání s dětmi, ale především se stanou motivací pro navazující aktivity a činnosti. Nenásilnou formou dětem přibližují pocity a prožitky dětí, které se poprvé chystají vstoupit do mateřské a základní školy. Mnohé děti se v příbězích poznají, především druhý příběh bude i připomenutím, že starší kamarádi MŠ opustili, a nabízí možnost si je připomenout. Současně lze tento příběh využít i v době před zápisem do základní školy, tento příběh a navazující aktivity napomáhá stmelování kolektivu v době adaptace nově příchozích dětí a seznamování s novým prostředím MŠ. Mimo jiné se stane i motivací pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Činnosti: Poslech příběhů, deklamace básní a říkadel, pohybové hry a improvizace, smyslové hry, hry se slovy, zpěv písní, didaktické hry, výtvarné a grafomotorické činnosti.

Výstupy: Chápat důležitost vzájemných vztahů, vazeb a pocitu vzájemné sounáležitosti v rámci kolektivu v MŠ, aktivně naslouchat, být empatický, být komunikativní, prožívat společnou radost, projevovat se tvořivě, sledovat příběh, sladit pohyb a rytmus, zvládnout zacházení s výtvarným materiálem.

Záměr celku: Příběhy o škole lze využívat k předčítání s dětmi, ale především se stanou motivací pro navazující aktivity a činnosti. Nenásilnou formou dětem přibližují pocity a prožitky dětí, které se poprvé chystají vstoupit do mateřské a základní školy. Mnohé děti se v příbězích poznají, především druhý příběh bude i připomenutím, že starší kamarádi MŠ opustili, a nabízí možnost si je připomenout. Současně lze tento příběh využít i v době před zápisem do základní školy, tento příběh a navazující aktivity napomáhá stmelování kolektivu v době adaptace nově příchozích dětí a seznamování s novým prostředím MŠ. Mimo jiné se stane i motivací pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Činnosti: Poslech příběhů, deklamace básní a říkadel, pohybové hry a improvizace, smyslové hry, hry se slovy, zpěv písní, didaktické hry, výtvarné a grafomotorické činnosti.

Výstupy: Chápat důležitost vzájemných vztahů, vazeb a pocitu vzájemné sounáležitosti v rámci kolektivu v MŠ, aktivně naslouchat, být empatický, být komunikativní, prožívat společnou radost, projevovat se tvořivě, sledovat příběh, sladit pohyb a rytmus, zvládnout zacházení s výtvarným materiálem.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Hurdová Eva Špačková Renata