TC-071.1 Karneval na hradě

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02020
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
7 Kč
+ -

Záměr celku: Uplatňování získaných poznatků o masopustu aktivním zapojením do příprav karnevalu. Procvičování správného uchopení různého grafického materiálu. Uplatňování získaných schopností v pohybové improvizaci podle hudby.

Činnosti: konstruktivní činnosti s netradičním materiálem, Legem, komunikační kruh a aktivní naslouchání, obkreslování, malování, lepení, pohyb – tanec s padákem

Výstupy: souvisle se vyjadřovat, předčtenářské dovednosti, učit se sebehodnotit a hodnotit, být empatický, sdělovat svoje pocity, těšit se z příjemných prožitků, vyjadřovat svoje prožitky, myšlenky, zvládnout spolupráci ve skupině, reagovat pohybem na pokyny, komunikovat, spolupracovat

Záměr celku: Uplatňování získaných poznatků o masopustu aktivním zapojením do příprav karnevalu. Procvičování správného uchopení různého grafického materiálu. Uplatňování získaných schopností v pohybové improvizaci podle hudby.

Činnosti: konstruktivní činnosti s netradičním materiálem, Legem, komunikační kruh a aktivní naslouchání, obkreslování, malování, lepení, pohyb – tanec s padákem

Výstupy: souvisle se vyjadřovat, předčtenářské dovednosti, učit se sebehodnotit a hodnotit, být empatický, sdělovat svoje pocity, těšit se z příjemných prožitků, vyjadřovat svoje prožitky, myšlenky, zvládnout spolupráci ve skupině, reagovat pohybem na pokyny, komunikovat, spolupracovat

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Hurčalová Alžběta