TC-069.3 Začarovaný les

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01935
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Záměr celku: Děti pomocí prožitkového učení získávají poznatky o přírodě, které využívají při tvořivých a praktických činnostech. Získávají povědomí o zákonitostech přírody a života kolem nás. Poznávají různé druhy rostlin, jejich plodů a jejich využití. Tento tematický celek je plný her, pohybových, dramatických a výtvarných činností, které vedou k rozvoji dětské fantazie, tvořivosti, samostatnosti, rozvoji komunikačních dovedností a manuální zručnosti při práci s různými předměty a materiály.

Činnosti: poznávací, pohybové a dramatické hry, nácvik básně a písně, cvičení ve družstvech, třídění a počítání plodů, tvořivé výtvarné činnosti, práce s přírodním materiálem Výstupy: orientovat se v prostoru a ploše, napodobit pohyb dle vzoru, ovládat hrubou motoriku, zvládat přiměřeně věku jemnou motoriku, koordinovat pohyby oka a ruky, reagovat na zvukový signál, zvládat jednoduché pracovní úkony, aktivně naslouchat, naučit se zpaměti krátké texty, pojmenovat věci kolem sebe, soustředit se na činnost a udržet pozornost, vnímat všemi smysly, chápat číselnou řadu, myslet kreativně, být komunikativní, vyjádřit své prožitky, vytvářet přátelské vztahy, přijímat a dodržovat dohodnutá pravidla, spolupracovat, zvládat různé výtvarné techniky, vyrábět a tvořit z přírodních materiálů, vytvářet přátelské vztahy, vyjádřit nesouhlas v určité situaci, zvládnout spolupráci ve skupině, být citlivý k přírodě, osvojit si poznatky o přírodě a přírodních jevech, pečovat o životní prostředí

Záměr celku: Děti pomocí prožitkového učení získávají poznatky o přírodě, které využívají při tvořivých a praktických činnostech. Získávají povědomí o zákonitostech přírody a života kolem nás. Poznávají různé druhy rostlin, jejich plodů a jejich využití. Tento tematický celek je plný her, pohybových, dramatických a výtvarných činností, které vedou k rozvoji dětské fantazie, tvořivosti, samostatnosti, rozvoji komunikačních dovedností a manuální zručnosti při práci s různými předměty a materiály.

Činnosti: poznávací, pohybové a dramatické hry, nácvik básně a písně, cvičení ve družstvech, třídění a počítání plodů, tvořivé výtvarné činnosti, práce s přírodním materiálem Výstupy: orientovat se v prostoru a ploše, napodobit pohyb dle vzoru, ovládat hrubou motoriku, zvládat přiměřeně věku jemnou motoriku, koordinovat pohyby oka a ruky, reagovat na zvukový signál, zvládat jednoduché pracovní úkony, aktivně naslouchat, naučit se zpaměti krátké texty, pojmenovat věci kolem sebe, soustředit se na činnost a udržet pozornost, vnímat všemi smysly, chápat číselnou řadu, myslet kreativně, být komunikativní, vyjádřit své prožitky, vytvářet přátelské vztahy, přijímat a dodržovat dohodnutá pravidla, spolupracovat, zvládat různé výtvarné techniky, vyrábět a tvořit z přírodních materiálů, vytvářet přátelské vztahy, vyjádřit nesouhlas v určité situaci, zvládnout spolupráci ve skupině, být citlivý k přírodě, osvojit si poznatky o přírodě a přírodních jevech, pečovat o životní prostředí

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Tvořivost
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Halodová Gabriela