TC-019.6 Zpívání a muzicírování - hry se jmény

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF00879
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -

Využití: Rozvoj hudebnosti dětí předškolního věku a „prvňáčků“ ve školní družině zábavnými formami.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet cit pro rytmus a hudbu, sladit pohyb s rytmem, ovládat dechové svalstvo, sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji (BIO), učit se zpaměti krátké texty (PSY), vyjadřovat svou představivost a fantazii hrou na jednoduché hudební nástroje i pohybem, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost (PSY), respektovat a být respektován (INT + SOC), uplatňovat svá přání s ohledem na druhého, oprostit se od nepříjemných projevů sobectví (INT), zacházet šetrně s hudebními nástroji, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat hudební dovednosti vokální i instrumentální (SOC), osvojit si elementární poznatky o přírodě, osvojit si elementární poznatky o životě jiných zemí (ENV)

Činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, vokální činnost, využití nástrojů Orffova instrumentáře, sluchové hry, hudební a pohybové aktivity, kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupině, seznamování s lidovou slovesností, seznamování s hudbou

Využití: Rozvoj hudebnosti dětí předškolního věku a „prvňáčků“ ve školní družině zábavnými formami.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet cit pro rytmus a hudbu, sladit pohyb s rytmem, ovládat dechové svalstvo, sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji (BIO), učit se zpaměti krátké texty (PSY), vyjadřovat svou představivost a fantazii hrou na jednoduché hudební nástroje i pohybem, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost (PSY), respektovat a být respektován (INT + SOC), uplatňovat svá přání s ohledem na druhého, oprostit se od nepříjemných projevů sobectví (INT), zacházet šetrně s hudebními nástroji, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat hudební dovednosti vokální i instrumentální (SOC), osvojit si elementární poznatky o přírodě, osvojit si elementární poznatky o životě jiných zemí (ENV)

Činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, vokální činnost, využití nástrojů Orffova instrumentáře, sluchové hry, hudební a pohybové aktivity, kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupině, seznamování s lidovou slovesností, seznamování s hudbou

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Hurdová Eva