ŠVP ve školní družině

VZD02897
Cílová skupina
ŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
ŠVP a RVP
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

Zájmové vzdělávání dětí, žáků či studentů se mimo jiné uskutečňuje v rámci školní družiny. Pro vzdělávání ve školní družině není vydán rámcový vzdělávací program, ale školská zařízení musí mít své vlastní školní vzdělávací programy.


Popis kurzu


V průběhu webináře budou předloženy možnosti tvorby školních vzdělávacích programů pro vzdělávání dětí ve školní družině.
Ukážeme si možnosti konkrétních cílů vzdělávání, délky, formy, obsahu a časového plánu vzdělávání. Nedílnou součástí jsou ukázky podmínek přijímání, uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.
Zároveň se dozvíte, jaké jsou nezbytné materiální, technické a personální podmínky a podmínky bezpečnosti práce, ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání ve školní družině uskutečňuje.


Cíl kurzu


Získat dovednosti a znalosti v teoretickém základě nutném pro tvorbu ŠVP.
Osvojit si způsoby tvorby ŠVP, jeho evaluace, a způsoby naplnění.


Obsah kurzu v bodech

 • východiska ŠVP;
 • povinný obsah ŠVP;
 • konkrétní příklady ŠVP;
 • způsob vyhotovení ŠVP;
 • propojenost ŠVP ŠD se ŠVP ZŠ;
 • evaluace.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Zájmové vzdělávání dětí, žáků či studentů se mimo jiné uskutečňuje v rámci školní družiny. Pro vzdělávání ve školní družině není vydán rámcový vzdělávací program, ale školská zařízení musí mít své vlastní školní vzdělávací programy.


Popis kurzu


V průběhu webináře budou předloženy možnosti tvorby školních vzdělávacích programů pro vzdělávání dětí ve školní družině.
Ukážeme si možnosti konkrétních cílů vzdělávání, délky, formy, obsahu a časového plánu vzdělávání. Nedílnou součástí jsou ukázky podmínek přijímání, uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.
Zároveň se dozvíte, jaké jsou nezbytné materiální, technické a personální podmínky a podmínky bezpečnosti práce, ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání ve školní družině uskutečňuje.


Cíl kurzu


Získat dovednosti a znalosti v teoretickém základě nutném pro tvorbu ŠVP.
Osvojit si způsoby tvorby ŠVP, jeho evaluace, a způsoby naplnění.


Obsah kurzu v bodech

 • východiska ŠVP;
 • povinný obsah ŠVP;
 • konkrétní příklady ŠVP;
 • způsob vyhotovení ŠVP;
 • propojenost ŠVP ŠD se ŠVP ZŠ;
 • evaluace.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.