SVP-010.11 Nápadník pro žádky se SPUCH III.

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02435
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
77 Kč
+ -

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Třetí část nápadníku přináší učitelům, kteří mají ve svých třídách žáky se specifickou poruchou učení, materiály – pracovní listy, které mohou být využity k samostatné (individuální) práci, nebo pro práci ve skupinách v hodinách prvouky (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět) ve třetím ročníku a v hodinách přírodovědy (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět) ve čtvrtém a pátém ročníku. PL jsou vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj paměti a motivaci pro další učení.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet čtenářskou gramotnost – vyhledávat v textu, řešit problém, posuzovat – rozhodovat, číst s porozuměním, koncentrovat se na čtení, cvičit paměť, aktivně diskutovat, pracovat v týmu, rozvíjet sebepoznání a sebepojetí.

Učivo - Zvířata kolem nás; dopravní výchova (chodec, cyklista); místo, kde žijeme; rozmanitost přírody: ekosystém les – rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla, význam v přírodě a pro člověka; životní podmínky: rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí; rovnováha v přírodě: význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva; ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody: odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy.

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Třetí část nápadníku přináší učitelům, kteří mají ve svých třídách žáky se specifickou poruchou učení, materiály – pracovní listy, které mohou být využity k samostatné (individuální) práci, nebo pro práci ve skupinách v hodinách prvouky (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět) ve třetím ročníku a v hodinách přírodovědy (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět) ve čtvrtém a pátém ročníku. PL jsou vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj paměti a motivaci pro další učení.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet čtenářskou gramotnost – vyhledávat v textu, řešit problém, posuzovat – rozhodovat, číst s porozuměním, koncentrovat se na čtení, cvičit paměť, aktivně diskutovat, pracovat v týmu, rozvíjet sebepoznání a sebepojetí.

Učivo - Zvířata kolem nás; dopravní výchova (chodec, cyklista); místo, kde žijeme; rozmanitost přírody: ekosystém les – rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla, význam v přírodě a pro člověka; životní podmínky: rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí; rovnováha v přírodě: význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva; ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody: odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy.

*
*
*
Předmět ZŠ
Speciální vzdělávání
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ 4. třída ZŠ 5. třída ZŠ
Formát
A4