Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)

VZD00354
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-8683/2021-4-245
Zaměření kurzu (kategorie)
LogopedieStudia
Hodinová dotace kurzu
60
Vhodné i pro šablony
ANO

Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Tento vzdělávácí program proběhne v kombinované formě, viz níže.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Náplň práce a kvalifikace logopedického asistenta je stanovena Metodickým doporučením č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. K výkonu práce logopedického asistenta je zapotřebí mít minimálně pedagogické vzdělání, stanovené pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy.

Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti).


Program je rozdělen na 6 částí:

 • Systém logopedické péče v České republice - on-line
 • Ontogenetický vývoj řeči - on-line
 • Dítě s narušenou komunikační schopností - on-line
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči - prezenční
 • Pedagog. praxe (20 hodin) - prezenční 
 • Závěrečný kazuistický  seminář  - on-line


Průběh praxe:
Každý účastník osobně navštíví vybranou mateřskou školu. Bude přítomen u skupinové či individuální logopedické intervence (kolektivní jazykové chvilky, sluchové hry, zrakové hry, dechová, fonační a artikulační cvičení – práce s pomůckami, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vyjadřovací obratnost, příklady dobré praxe). Tato návštěva bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin (1-2 dny).
Další částí praxe je samostatná práce ve škole, ve které je účastník zaměstnán. Na  základě získaných poznatků zpracuje závěrečnou práci

Ukončení studia:
Studium bude ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky nebo kolektivní jazykovou chvilkou, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe v oblasti logopedické prevence.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Tento vzdělávácí program proběhne v kombinované formě, viz níže.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Náplň práce a kvalifikace logopedického asistenta je stanovena Metodickým doporučením č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. K výkonu práce logopedického asistenta je zapotřebí mít minimálně pedagogické vzdělání, stanovené pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy.

Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti).


Program je rozdělen na 6 částí:

 • Systém logopedické péče v České republice - on-line
 • Ontogenetický vývoj řeči - on-line
 • Dítě s narušenou komunikační schopností - on-line
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči - prezenční
 • Pedagog. praxe (20 hodin) - prezenční 
 • Závěrečný kazuistický  seminář  - on-line


Průběh praxe:
Každý účastník osobně navštíví vybranou mateřskou školu. Bude přítomen u skupinové či individuální logopedické intervence (kolektivní jazykové chvilky, sluchové hry, zrakové hry, dechová, fonační a artikulační cvičení – práce s pomůckami, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vyjadřovací obratnost, příklady dobré praxe). Tato návštěva bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin (1-2 dny).
Další částí praxe je samostatná práce ve škole, ve které je účastník zaměstnán. Na  základě získaných poznatků zpracuje závěrečnou práci

Ukončení studia:
Studium bude ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky nebo kolektivní jazykovou chvilkou, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe v oblasti logopedické prevence.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň,
Termín kurzu
, 20.10.2022 - 15.12.2022
Město konání
On-line+Praha
Poznámka k termínu
20. 10. 2022 (8.30 - 16.00 hod.)
Adresa místa konání
On-line+VIC ČVUT, Jugosl. partyzánů 1580, Praha 6
Hodinová dotace kurzu
60
Vhodné i pro šablony
ANO
8 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Termín kurzu
, 26.10.2022 - 02.12.2022
Město konání
On-line+Brno
Poznámka k termínu
26. 10. 2022 (8.30 - 16.00 hod.)
Adresa místa konání
On-line+Lipka, Kamenná 194/20, Brno
Hodinová dotace kurzu
60
Vhodné i pro šablony
ANO
8 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň,
Termín kurzu
, 18.11.2022 - 13.01.2023
Město konání
On-line+Praha
Poznámka k termínu
18. 11. 2022 (8.30 - 16.00 hod.)
Adresa místa konání
On-line+VIC ČVUT, Jugosl. partyzánů 1580, Praha 6
Hodinová dotace kurzu
60
Vhodné i pro šablony
ANO
8 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob