Studium pro koordinátory ŠVP e-learning – studium k výkonu specializovaných činností

VZD00200
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
ŠVP a RVPStudia
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
studium pro koordinátory ŠVP

Specializační studium

Studium je zaměřeno na dobrou orientaci v RVP, požadované náležitosti ŠVP a v současnosti hlavně na otázky aktualizace vašeho ŠVP.

Je určeno pedagogickým pracovníkům a vedení ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STŘEDNÍCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL.

Výhodou námi sestaveného studia jsou malé studijní skupiny. Díky nim budete mít maximální péči tutora (vedoucího studia). Studium umožní získat potřebnou kvalifikaci pedagogům, kteří jako koordinátoři ŠVP pracují nebo pracovat teprve budou.

Chcete na toto studium čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Toto studium obsahuje 23 hodin synchronní formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 2 šablony. (Na osvědčení musí být uveden celkový počet hodin kurzu a rozepsáno, které byly e-lerningem a kolik on-line. Pedagog si musí pořídit print screen. Za každých 8 hodin synchronních on-line lze vykázat 1 šablonu.)

O studiu

Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách.

Profil absolventa

Studium zvýší kvalifikaci s cílem vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.

Obsah studia

Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.

ČASOVÝ PLÁN STUDIA

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V e-learningové formě veškeré studium probíhá v prostředí LMS Moodle (on-line) a prostřednictvím pravidelných Skype tutoriálů s lektory - vedoucími kurzu.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Součástí studia je i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

 • volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
 • tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase

UKONČENÍ STUDIA

 • Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná - tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
 • Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.
mentoring

NOVINKA - Studium pro koordinátory + mentoring

V letošním roce nabízíme něco navíc!
Po ukončení studia má každý absolvent možnost mít mentora/kouče, který se postará o maximalizaci dopadu získaných vědomostí i dovedností do praxe absolventa.

 • Jak na to?
  Mentorink si můžete objednat rovnou s přihláškou na studium školního koordinátora ŠVP nebo kdykoli v průběhu studia a i po jeho skončení.
 • Co vše je v tomto balíčku nabízeno?
  6 individuálních setkání (1x měsíčně) s mentorem
  1 setkání/1 hodina (on-line formou)

Hodnocení od našich absolventů

 

"Organizace mi vyhovovala. Byla jsem ráda, že jsem si mohla zvolit termín tutoriálů tak, že jsem stíhala obstarat i rodinu."

Petra

absolventka studia

 

"Vše bylo na velmi vysoké úrovni. Lektorka nás nasměrovala vždy témata, která byla praktická a k věci."

Viktorie

absolventka studia

 

"Jsem velice spokojená s infrou a ostatním kolegům určitě doporučuji. Spoustu praktických informací a výborná lektorka."

Jana

absolventka studia

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

studium pro koordinátory ŠVP

Specializační studium

Studium je zaměřeno na dobrou orientaci v RVP, požadované náležitosti ŠVP a v současnosti hlavně na otázky aktualizace vašeho ŠVP.

Je určeno pedagogickým pracovníkům a vedení ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STŘEDNÍCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL.

Výhodou námi sestaveného studia jsou malé studijní skupiny. Díky nim budete mít maximální péči tutora (vedoucího studia). Studium umožní získat potřebnou kvalifikaci pedagogům, kteří jako koordinátoři ŠVP pracují nebo pracovat teprve budou.

Chcete na toto studium čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Toto studium obsahuje 23 hodin synchronní formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 2 šablony. (Na osvědčení musí být uveden celkový počet hodin kurzu a rozepsáno, které byly e-lerningem a kolik on-line. Pedagog si musí pořídit print screen. Za každých 8 hodin synchronních on-line lze vykázat 1 šablonu.)

O studiu

Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách.

Profil absolventa

Studium zvýší kvalifikaci s cílem vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.

Obsah studia

Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.

ČASOVÝ PLÁN STUDIA

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V e-learningové formě veškeré studium probíhá v prostředí LMS Moodle (on-line) a prostřednictvím pravidelných Skype tutoriálů s lektory - vedoucími kurzu.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Součástí studia je i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

 • volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
 • tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase

UKONČENÍ STUDIA

 • Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná - tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
 • Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.
mentoring

NOVINKA - Studium pro koordinátory + mentoring

V letošním roce nabízíme něco navíc!
Po ukončení studia má každý absolvent možnost mít mentora/kouče, který se postará o maximalizaci dopadu získaných vědomostí i dovedností do praxe absolventa.

 • Jak na to?
  Mentorink si můžete objednat rovnou s přihláškou na studium školního koordinátora ŠVP nebo kdykoli v průběhu studia a i po jeho skončení.
 • Co vše je v tomto balíčku nabízeno?
  6 individuálních setkání (1x měsíčně) s mentorem
  1 setkání/1 hodina (on-line formou)

Hodnocení od našich absolventů

 

"Organizace mi vyhovovala. Byla jsem ráda, že jsem si mohla zvolit termín tutoriálů tak, že jsem stíhala obstarat i rodinu."

Petra

absolventka studia

 

"Vše bylo na velmi vysoké úrovni. Lektorka nás nasměrovala vždy témata, která byla praktická a k věci."

Viktorie

absolventka studia

 

"Jsem velice spokojená s infrou a ostatním kolegům určitě doporučuji. Spoustu praktických informací a výborná lektorka."

Jana

absolventka studia

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň,
Termín kurzu
27.09.2024 - 18.09.2025
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
27.9.2024 (9-14.30 h.), dále e-learning
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
17 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň,
Termín kurzu
27.09.2024 - 18.09.2025
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
27.9.2024 (9-14.30), dále e-learning+MENTORING
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
32 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.