Stres a co s ním

VZD00303
Cílová skupina
ZUŠZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňŠD/ŠKSpec. školyŘeditelé škol a managementAsistent pedagogaGymnázium
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Wellbeing a psychohygiena
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Stres a únava jsou hlavním rizikem učitelské profese. A přestože je stres přirozenou součástí života, určitý typ a míra stresu v životě vytváří důsledky, se kterými se potom potýkáme různě dlouhou dobu. Proto považuji nejen za užitečné, ale především za nutné se stresu věnovat. Účastníci se seznámí s hlavními typy stresu, jejich projevy a míru důsledků. Akce bude rozdělena na čtyři bloky po dvou hodinách.

Cílem semináře je účastníky seznámit s hlavními typy stresu, jejich projevy a míru důsledků a jeho předcházení.

Obsah akce podle bloků:

1. blok:

Stres je podle svého vlivu na organismus dvojí: eustres (prospěšný) a distres (škodlivý). Komplikace je, že jeden přechází do druhého a velký vliv má také to, že ovlivňuje různě intenzivně činnost funkčních systémů – proto rozlišujeme somatickou, emoční, kognitivní a behaviorální formu a jejich kombinace. Účastníci si prohloubí svoji znalost o vlastním prožívání stresu s přihlédnutím k tomu, že stres je unikátní tím, že je jedinečný jako otisk prstu.

2. blok:

Stres má dopad na chování a rozvíjí několik charakteristických poruchových forem chování. Ty jsou jak pro děti, tak pro dospělé informací o tom, že stres přerůstá dotyčnému přes hlavu a může vyústit až do reálné poruchy chování. Účastníci obdrží informace o základních poruchových stylech chování a o komunikaci s lidmi s poruchovým chováním.

3. blok

Stres je akutní a chronicky a opatření proti němu má tedy rozdílný charakter. Účastníci si prohloubí znalosti o fungování v akutním stresu a jak jeho působení zkrátit na nutné minimum. Stejně jako u působení chronického stresu a zásad při prožívání dlouhodobých stresogenních vlivů. Jako další téma poznají
účastníci základní strategie preventivních opatření vůči stresu a jak si nastavovat udržitelnou životní strategii.

4. blok

Velkým rizikem, zejména v určitém věku, je riziko vyhoření. Vyhoření má pět fází, které samy o sobě avizují to, jak složité bude s vyhořením pracovat. Protože sám si může člověk pomoci jen ve dvou prvních fázích – pokud má dostatečně vyvinutou vnitřní zpětnou vazbu. Proto budou účastníci seznámeni s
tím, jak důležití jsou pro nás druzí lidé a že nám jejich stav ve vlastním zájmu nesmí být lhostejný. Do tohoto bloku patří i diskuze a dotazy.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Stres a únava jsou hlavním rizikem učitelské profese. A přestože je stres přirozenou součástí života, určitý typ a míra stresu v životě vytváří důsledky, se kterými se potom potýkáme různě dlouhou dobu. Proto považuji nejen za užitečné, ale především za nutné se stresu věnovat. Účastníci se seznámí s hlavními typy stresu, jejich projevy a míru důsledků. Akce bude rozdělena na čtyři bloky po dvou hodinách.

Cílem semináře je účastníky seznámit s hlavními typy stresu, jejich projevy a míru důsledků a jeho předcházení.

Obsah akce podle bloků:

1. blok:

Stres je podle svého vlivu na organismus dvojí: eustres (prospěšný) a distres (škodlivý). Komplikace je, že jeden přechází do druhého a velký vliv má také to, že ovlivňuje různě intenzivně činnost funkčních systémů – proto rozlišujeme somatickou, emoční, kognitivní a behaviorální formu a jejich kombinace. Účastníci si prohloubí svoji znalost o vlastním prožívání stresu s přihlédnutím k tomu, že stres je unikátní tím, že je jedinečný jako otisk prstu.

2. blok:

Stres má dopad na chování a rozvíjí několik charakteristických poruchových forem chování. Ty jsou jak pro děti, tak pro dospělé informací o tom, že stres přerůstá dotyčnému přes hlavu a může vyústit až do reálné poruchy chování. Účastníci obdrží informace o základních poruchových stylech chování a o komunikaci s lidmi s poruchovým chováním.

3. blok

Stres je akutní a chronicky a opatření proti němu má tedy rozdílný charakter. Účastníci si prohloubí znalosti o fungování v akutním stresu a jak jeho působení zkrátit na nutné minimum. Stejně jako u působení chronického stresu a zásad při prožívání dlouhodobých stresogenních vlivů. Jako další téma poznají
účastníci základní strategie preventivních opatření vůči stresu a jak si nastavovat udržitelnou životní strategii.

4. blok

Velkým rizikem, zejména v určitém věku, je riziko vyhoření. Vyhoření má pět fází, které samy o sobě avizují to, jak složité bude s vyhořením pracovat. Protože sám si může člověk pomoci jen ve dvou prvních fázích – pokud má dostatečně vyvinutou vnitřní zpětnou vazbu. Proto budou účastníci seznámeni s
tím, jak důležití jsou pro nás druzí lidé a že nám jejich stav ve vlastním zájmu nesmí být lhostejný. Do tohoto bloku patří i diskuze a dotazy.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZUŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ŠD/ŠK, Spec. školy, Ředitelé škol a management, , Asistent pedagoga, Gymnázium
Termín kurzu
13.09.2024 - 13.09.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 300 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.