Správní řízení ve školství

VZD00479
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
2
Vhodné i pro šablony
ANO
V průběhu celého školního roku ředitel školy může vést v různých situacích správní řízení. Nejvíce rozhodnutí je vydáváno v době, kdy je rozhodováno o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. Správní řízení je velmi formální proces, kolem kterého se v oblasti školství vznáší celá řada otázek. Odpovědi na ně jsou často dovozovány z judikatury. Naplnění všech zákonných požadavků pro toto řízení je důležité pro to, aby rozhodnutí nemohlo být napadeno.

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství. Byť školský zákon obsahuje pravidla pro použití správního řádu, situace je nejasná. Ovlivněna je mnoha novelizacemi školského zákona, judikaturou Nejvyššího správního soudu i výklady odborníků, které se často ve svých názorech zásadně liší.

V rámci správního řízení je nezbytné určit, kdo je vlastně správním orgánem, kdo za něj jedná. Nezbytné je správně řízení zahájit, vést správní spis, umožnit účastníku řízení realizovat jeho práva.

Vydané rozhodnutí musí obsahovat všechny podstatné náležitosti včetně těch formálních, jako je např. číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka atd.

Přehled témat na kurzu v bodech:

Vztah správního řádu a školského zákona:
 • Základní právní předpisy
 • Vztah základních právních předpisů
 • Správní řízení ve školách
 • Postavení ředitele školy ve správním řízení
 • Oprávněné úřední osoby
 • Správní spis
 • Spisový přehled
 • Nahlížení do spisu
 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Zahájení řízení na žádost
 • Formální náležitosti
 • Výroková část
 • Odůvodnění
 • Poučení
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí

Správní řízení:

 • Správní řízení ve školách
 • Postavení ředitele školy ve správním řízení

Vedení správního řízení:

 • Oprávněné úřední osoby
 • Správní spis
 • Spisový přehled
 • Nahlížení do spisu

Zahájení správního řízení:

 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Zahájení řízení na žádost

Rozhodnutí:

 • Formální náležitosti
 • Výroková část
 • Odůvodnění
 • Poučení
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

V průběhu celého školního roku ředitel školy může vést v různých situacích správní řízení. Nejvíce rozhodnutí je vydáváno v době, kdy je rozhodováno o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. Správní řízení je velmi formální proces, kolem kterého se v oblasti školství vznáší celá řada otázek. Odpovědi na ně jsou často dovozovány z judikatury. Naplnění všech zákonných požadavků pro toto řízení je důležité pro to, aby rozhodnutí nemohlo být napadeno.

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství. Byť školský zákon obsahuje pravidla pro použití správního řádu, situace je nejasná. Ovlivněna je mnoha novelizacemi školského zákona, judikaturou Nejvyššího správního soudu i výklady odborníků, které se často ve svých názorech zásadně liší.

V rámci správního řízení je nezbytné určit, kdo je vlastně správním orgánem, kdo za něj jedná. Nezbytné je správně řízení zahájit, vést správní spis, umožnit účastníku řízení realizovat jeho práva.

Vydané rozhodnutí musí obsahovat všechny podstatné náležitosti včetně těch formálních, jako je např. číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka atd.

Přehled témat na kurzu v bodech:

Vztah správního řádu a školského zákona:
 • Základní právní předpisy
 • Vztah základních právních předpisů
 • Správní řízení ve školách
 • Postavení ředitele školy ve správním řízení
 • Oprávněné úřední osoby
 • Správní spis
 • Spisový přehled
 • Nahlížení do spisu
 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Zahájení řízení na žádost
 • Formální náležitosti
 • Výroková část
 • Odůvodnění
 • Poučení
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí

Správní řízení:

 • Správní řízení ve školách
 • Postavení ředitele školy ve správním řízení

Vedení správního řízení:

 • Oprávněné úřední osoby
 • Správní spis
 • Spisový přehled
 • Nahlížení do spisu

Zahájení správního řízení:

 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Zahájení řízení na žádost

Rozhodnutí:

 • Formální náležitosti
 • Výroková část
 • Odůvodnění
 • Poučení
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.