Správní právo při řízení školy a školského zařízení

VZD00394
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
5
Vhodné i pro šablony
ANO
Jednou z neopominutelných oblastí, jimž je nutno věnovat pozornost při řízení škol a školských zařízení, je výkon státní (veřejné) správy ve školství. Kromě jiných cílů je důsledkem výkonu státní správy ředitelem školy zásah do veřejných subjektivních práv občanů, kteří se rozhodli využít služeb veřejných škol a školských zařízení. A takový zásah do práv ostatních lidí musí mít svá jasná pravidla, jejichž dodržování je jistě v zájmu každého ředitele školy a školského zařízení. Přitom právní úprava této oblasti je nejasná, a to především v důsledku nesouladu aktuálního znění školského zákona a rozhodovací praxe správních soudů.  Tato problematika tak tvoří významné téma dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Proto přicházíme s odborným vzdělávacím programem věnovaným především závěrům vyplývajícím z nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu ČR v této oblasti.

Obsah programu:
 • souvislosti nového občanského zákoníku, správního řádu a školského zákona,
 • výkon veřejné správy ve školství ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu ČR,
 • základní zásady činnosti správních orgánů,
 • postup a rozhodování škol orgánů ve správním řízení,
 • náležitosti správního rozhodnutí,
 • přezkum správních rozhodnutí ředitele školy,
 • další souvislosti aplikace správního práva ve školství.

V rámci uvedených oblastí budou probírány mj. takové konkrétní a pro školy typické problémy, jako je:

 • otázka kritérií při řízení o přijetí ke vzdělávání a jejich hodnocení,
 • přezkoumatelnost rozhodnutí v oblasti vzdělávání a školských služeb,
 • působnost správního řádu v méně typických situacích ve školství (např. při rozhodování ve školní družině, domově mládeže, středisku volného času aj.),
 • procesní postup v případě vzájemné nedohody zákonných zástupců v řízení týkajícího se nezletilého účastníka,
 • a mnohé další.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

Kompletní prezentace přednášeného tématu včetně odkazu na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR.

Související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Jednou z neopominutelných oblastí, jimž je nutno věnovat pozornost při řízení škol a školských zařízení, je výkon státní (veřejné) správy ve školství. Kromě jiných cílů je důsledkem výkonu státní správy ředitelem školy zásah do veřejných subjektivních práv občanů, kteří se rozhodli využít služeb veřejných škol a školských zařízení. A takový zásah do práv ostatních lidí musí mít svá jasná pravidla, jejichž dodržování je jistě v zájmu každého ředitele školy a školského zařízení. Přitom právní úprava této oblasti je nejasná, a to především v důsledku nesouladu aktuálního znění školského zákona a rozhodovací praxe správních soudů.  Tato problematika tak tvoří významné téma dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Proto přicházíme s odborným vzdělávacím programem věnovaným především závěrům vyplývajícím z nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu ČR v této oblasti.

Obsah programu:
 • souvislosti nového občanského zákoníku, správního řádu a školského zákona,
 • výkon veřejné správy ve školství ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu ČR,
 • základní zásady činnosti správních orgánů,
 • postup a rozhodování škol orgánů ve správním řízení,
 • náležitosti správního rozhodnutí,
 • přezkum správních rozhodnutí ředitele školy,
 • další souvislosti aplikace správního práva ve školství.

V rámci uvedených oblastí budou probírány mj. takové konkrétní a pro školy typické problémy, jako je:

 • otázka kritérií při řízení o přijetí ke vzdělávání a jejich hodnocení,
 • přezkoumatelnost rozhodnutí v oblasti vzdělávání a školských služeb,
 • působnost správního řádu v méně typických situacích ve školství (např. při rozhodování ve školní družině, domově mládeže, středisku volného času aj.),
 • procesní postup v případě vzájemné nedohody zákonných zástupců v řízení týkajícího se nezletilého účastníka,
 • a mnohé další.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

Kompletní prezentace přednášeného tématu včetně odkazu na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR.

Související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.