Sportovní aktivity pro děti předškolního věku

Vést děti nejen v předškolním věku k pohybu a ke sportu je velmi důležité, proto jsme si pro vás připravili nový blogový článek na téma sportovních aktivit. Čekají na vás tipy na aktivity zaměřené na pohyb, zábavu, rozvoj motoriky, podporu kreativity a slovní zásoby z oblasti sportu.

Úvod do tématu

Pomůcky: sportovní pomůcky, kartičky s obrázky sportovců, ovoce a zelenina z dětské kuchyňky     

Postup:

 • Před příchodem dětí paní učitelka po třídě rozmístí obrázky sportujících postav a stranou také ovoce a zeleninu z dětské kuchyňky.
 • Na druhou stranu třídy zase umístí předměty spojené s jednotlivými sporty.
 • Úkolem dětí je v co nejrychlejším čase správně přiřadit předměty k jednotlivým kartičkám.
 • Během jejich cesty však může číhat nebezpečí v podobě nemoci. Jakmile se paní učitelka či dítě, které nemoc představuje, začne mezi dětmi pohybovat, musí se rychle vrátit ke stanovišti s ovocem a zeleninou.
 • Nakonec jednotlivé sporty děti pojmenují a povídáme si o dalších pomůckách, jejich náročnosti, apod.

Pokus s balonkem

Pomůcky: umělý provázek, dřevěný kolíček, papírová lepicí páska, nafukovací balónek, brčko (ideálně silnější) -) ideálně do dvojic

Postup:

 • Nejprve balónek nafoukneme.
 • Poté ve spolupráci s dětmi opatrně zatočíme jeho konec a zachytíme pomocí dřevěného kolíčku.
 • Následně využijeme papírovou pásku, díky které přilepíme brčko na balónek.
 • Brčkem provlékneme provázek.
 • Poté děti utvoří dvojice, které se postaví naproti sobě.
 • Dvojice uchopí provázek s brčkem a odjistí kolíček.
 • Libovolně můžete opakovat.

Tip! Děti mohou zakreslit, co se při pokusu stalo. Vzduch, který je stlačen v balónku po uvolnění kolíčku rychle proudí ven, zatímco brčko usměrňuje jeho pohyb, a tak dochází k tomu, že jedním směrem vzduch uniká a balónek tlačí tím opačným.

Sportovní tanec

Pomůcky: hudba, reproduktor

Postup:

 • Společně s dětmi utvoříme kruh.
 • Začít může paní učitelka, aby dětem předvedla, jak bude aktivita probíhat.
 • Jeden z dobrovolníků do rytmu hudby předvede nějaký pohyb, kterým demonstruje určitý druh sportu.
 • Ostatní děti mají za úkol stejný pohyb napodobit.
 • Ve chvíli, kdy jedinec, který pohyb vymyslel, přestane pohyb vykonávat, ostatní děti pojmenují, o jaký sport se jednalo.
 • Poté následuje výměna s dalším dítětem. A takto aktivita pokračuje dle zájmu dětí.

Tip! Zapojení doporučuji i pedagogům, jelikož tak nejen děti do aktivity lépe uvedete, ale zároveň to posílí pozitivní klima ve třídě a upevní váš vztah.

Artikulační cvičení plné sportu

Pomůcky: míč (ideálně měkký – např. volejbalový)

Postup:

 • Společně se postavíme do kruhu.
 • Paní učitelka má v ruce míč a vysvětlí dětem pravidla, která pro lepší pochopení rovnou i předvede.
 • Dítě (či na začátku paní učitelka) držící míč řekne libovolné slovo z oblasti sportu a hodí míč někomu, kdo na toto slovo musí navázat. U mladších dětí stačí, když se další slovo bude také týkat sportu, u starších již můžeme procvičovat přímou návaznost (např. basketbal – míč – koš, apod.).
 • Při této aktivitě se snažíme klást důraz na správnou artikulaci, avšak zábavnou formou. Děti si procvičují správnou artikulaci v kombinaci s postřehem a koordinací.
 • Nakonec můžeme propojit s rytmizací a určení 1. hlásky ve slově.

Tip! Na začátku aktivity může dané dítě říci i jméno dítěte, kterému míč hází. Postupně však můžeme od tohoto pojmenování upustit a lépe tak procvičovat postřeh. Vše však záleží na složení třídy a individuálních zvláštnostech jednotlivých dětí.

Výtvarná aktivita: Jízdní kolo

Pomůcky: anilinové vodové barvy, štětec, černý permanentní fix, tužka, obrázky jízdních kol, tvrdý bílý papír A4

Postup:

 • Tvrdý bílý papír položíme na šířku.
 • Následně každé dítě zkusí, dle své fantazie či podle vzoru, nakreslit či obkreslit jízdní kolo.
 • Finální podobu kola poté obtáhne permanentním fixem.
 • Následně čtvrtku navlhčíme.
 • Posledním krokem je již samotné zapouštění anilinových barev.

Tip! Před zahájením aktivity si můžete s dětmi povídat o zajímavých barevných kombinacích či vzniku nových odstínů z různých barev.

Didaktická aktivita: Cesta na trénink

Pomůcky: kreslicí potřeby, tužka, papír formátu A4

Postup:

 • Každé dítě dostane papír, na který bude zakreslovat cestu sportovce na trénink.
 • Záleží na věku dětí a záměru paní učitelky, ale můžete se domluvit na určitých symbolech či jednotlivá zakreslení ponechat na dětech.
 • Paní učitelka pomalu vypráví o cestě sportovce, jak putuje na sportovní trénink. Úkolem dětí je zakreslit jednotlivé směry cesty, aby se v nich i dále orientovaly.
 • Příklad příběhu: „Adam jde nejprve do leva, poté do schodů, následně po schodech dolů, obejde stadion – kruh, posadí se – tečka, apod.).
 • Nakonec děti zkusí text „přečíst“ dle svého nákresu.

Tip! Aktivita je vhodná pro předškoláky a ideálně v menším počtu dětí.

Článek pro vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní a střední škole

Vložte svůj komentář