Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

VZD00156
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento vzdělávací program vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků. Na tomto semináři se budete věnovat spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga (AP), který je přidělen dítěti nebo ke třídě. Program je zaměřen i na spolupráci asistentů a rodičů. Seminář je rozdělen do dvou 8hodinových částí. Součástí každé je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou objevit. Seznámíte se s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a jeho pracovní náplní, naučíte se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci, manipulaci
a zacházení s nimi, práci s reflexí a sebereflexí. Osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace
a schopnost asertivního jednání. 
1. den: Role asistenta pedagoga ve škole
Legislativní rámec

 • kompetence AP z pohledu zákona o pedagogických pracovnících
 • kompetence AP ve třídě
 • kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy

Způsoby spolupráce mezi pedagogy a AP
Konkrétní způsoby spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v dané třídě a AP
AP pro třídu
AP přidělený k žákovi
Diskuse

2. den: Komunikační dovednosti mezi AP, učitelem a rodiči

Asertivní chování

 • asertivní techniky – vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik v komunikaci mezi AP, učitelem a rodičem
 • řešení konfliktu, obrana před manipulací, přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly – v komunikaci mezi AP, učitelem a rodičem

Sebereflexe

 • pozitivní hodnocení sebe
 • pozitivní hodnocení druhých – vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu a akceptace druhého

Diskuse

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento vzdělávací program vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků. Na tomto semináři se budete věnovat spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga (AP), který je přidělen dítěti nebo ke třídě. Program je zaměřen i na spolupráci asistentů a rodičů. Seminář je rozdělen do dvou 8hodinových částí. Součástí každé je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou objevit. Seznámíte se s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a jeho pracovní náplní, naučíte se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci, manipulaci
a zacházení s nimi, práci s reflexí a sebereflexí. Osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace
a schopnost asertivního jednání. 
1. den: Role asistenta pedagoga ve škole
Legislativní rámec

 • kompetence AP z pohledu zákona o pedagogických pracovnících
 • kompetence AP ve třídě
 • kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy

Způsoby spolupráce mezi pedagogy a AP
Konkrétní způsoby spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v dané třídě a AP
AP pro třídu
AP přidělený k žákovi
Diskuse

2. den: Komunikační dovednosti mezi AP, učitelem a rodiči

Asertivní chování

 • asertivní techniky – vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik v komunikaci mezi AP, učitelem a rodičem
 • řešení konfliktu, obrana před manipulací, přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly – v komunikaci mezi AP, učitelem a rodičem

Sebereflexe

 • pozitivní hodnocení sebe
 • pozitivní hodnocení druhých – vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu a akceptace druhého

Diskuse

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.