mail tisk

Spolupráce na projektech ESF

 

Naše společnost spolupracovala na těchto projektech v rámci Evropských sociálních fondů (ESF):

V roce 2005-2006 jsme spolupracovali na dvou projektech, kterých příjemcem byla Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF):

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu

Název projektu: Podíl učitele matematiky zš na tvorbě školního vzdělávacího programu

Registrační číslo projektu: 80 (CZ.04.3.07/3.1.01.1/0137)

 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Opatření MŠMT 3.1

Název projektu: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu

Registrační číslo projektu: 80 (CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237)


Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ“ (Zvykom).

Národní institut pro další vzdělávání, Vzdělávací a konferenční centrum, nám. Jana Kypty 74, Telč

http://www.vkc-telc.cz/cs/projekty-esf-a-granty/zvykom.html

Cíl projektu: zvýšení úrovně řídící a personální práce realizací uceleného systému vzdělávacích aktivit, seminářů, workshopů a stáží na různých základních uměleckých školách a konzervatořích v ČR.

Forma spolupráce: dodavatel – zajištění kvalifikovaného lektorského týmu, spolupráce při tvorbě harmonogramu vzdělávání, příprava studijních materiálů (v tištěné a elektronické podobě), evaluace a hodnocení projektu.

Reference na spolupráci si můžete přečíst zde.


Projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: „Uplatnění neslyšících na trhu práce“

APPN, o. s. – Agentura pro neslyšící, Světova 15, 180 00 Praha 8 – Libeň

Cíl projektu: najít pracovní uplatnění pro 23 osob se sluchovým postižením.

Forma spolupráce: dodavatel – zajištění kvalifikovaného lektorského týmu (školení měkkých dovedností, IT dovedností a technických dovednosti DIMS – digitalizace dokumentů), spolupráce při tvorbě harmonogramu vzdělávání, příprava studijních materiálů (v tištěné a elektronické podobě) a zajištění výukových prostor k realizaci školení.

 

<< zpět