Společné vzdělávání v základních školách komplexně

VZD00155
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28678/2022-4-886
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
56
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento vzdělávací program Vám poskytne komplexní informace a vhled do problematiky společného vzdělávání v základních školách.

 • Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech, vztahujících se ke vzdělávání žáků s různou mírou podpory, základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.
 • Zorientujete se v systému podpůrných opatření, naučíte se provádět základní pedagogickou diagnostiku a pracovat s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem.
 • Seznámíte se pravidly a možnostmi spolupráce s asistenty pedagoga a získáte informace o podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků.

 Program je rozdělen do následujících modulů:

Modul I. – Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách

 • Novela školského zákona
 • Vyhláška č. 27/2016
 • Spolupráce s rodiči
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

Modul II. - Podpůrná opatření u žáků základní školy

 • Legislativní rámec
 • Podpůrné opatření 1. stupně
 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně
 • Členění podpůrných opatření

Modul III. - Pedagogická diagnostika žáka na základní škole

 • Vymezení základních pojmů a metod pedagogické diagnostiky -cíl, oblasti, diagnostický postup, chyby při diagnostikování, diagnostické kompetence učitele
 • Pedagogická diagnostika ve školním prostředí
 • Metody - pozorování – obecné principy, průběh, zápis, rozhovor – princip, vedení rozhovoru, typy, techniky kladení otázek, dotazníky pro rodiče – typy, sestavování, sociometrické metody, analýza pedagogické dokumentace, anamnéza – rodinná, osobní, školní
 • Praktické ověření získaných poznatků - sestavení dotazníku pro rodiče na základě zadání – skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení, sestavení rozhovoru pro dítě, rodiče – techniky kladení otázek – skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení, práce se získanými daty

Modul IV. – Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Legislativní rámec
 • Základní pedagogická diagnostika žáka nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory
 • Další využití plánu pedagogické podpory

Modul V. – Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

 • Legislativní rámec - kompetence asistenta pedagoga z pohledu zákona o pedagogických pracovnících, kompetence asistenta pedagoga ve třídě, kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy
 • Způsoby spolupráce mezi pedagogy a asistentem pedagoga - konkrétní způsoby spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga (AP pro třídu, AP k žákovi zařazenému do třídy), diskuse

Modul VI. - Tvorba IVP

 • Legislativní rámec
 • Rozbor doporučení z odborných pracovišť – prakticky
 • Vlastní tvorba IVP
 • Další využití IVP

Modul VII. - Nadaní žáci a jejich podpora

 • Stimulování nadání všech žáků - kultura vysokých očekávání
 • Osvědčené strategie pro vytvoření prostředí podporujícího všechny žáky
 • Diagnostika, spolupráce s odborníky -charakteristiky nadaného žáka, dvojí výjimečnost, pozorování žáků, evidence chování, spolupráce se školským poradenským zařízením, zapojení dalších partnerů do péče o mimořádně nadaného žáka
 • Možnosti, které vyplývají z nové vyhlášky č. 27 / 2016 sb. - organizační, finanční, strategické
 • Krajské sítě podpory nadání - jejich organizace, jejich možnosti
 • Práce s kazuistikami a navrhování možných postupů při práci s mimořádně nadaným žákem
 • Tvorba IVP mimořádně nadaného žáka, práce v prostředí interaktivního formuláře
 • Prostředí průvodce upraveným RVP ZV a obecně v prostředí Metodického portálu www.rvp.cz a jeho propojení s portálem www.talentovani.cz
 • Konkrétní zkušenosti z praxe, otázky účastníků

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento vzdělávací program Vám poskytne komplexní informace a vhled do problematiky společného vzdělávání v základních školách.

 • Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech, vztahujících se ke vzdělávání žáků s různou mírou podpory, základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.
 • Zorientujete se v systému podpůrných opatření, naučíte se provádět základní pedagogickou diagnostiku a pracovat s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem.
 • Seznámíte se pravidly a možnostmi spolupráce s asistenty pedagoga a získáte informace o podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků.

 Program je rozdělen do následujících modulů:

Modul I. – Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách

 • Novela školského zákona
 • Vyhláška č. 27/2016
 • Spolupráce s rodiči
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

Modul II. - Podpůrná opatření u žáků základní školy

 • Legislativní rámec
 • Podpůrné opatření 1. stupně
 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně
 • Členění podpůrných opatření

Modul III. - Pedagogická diagnostika žáka na základní škole

 • Vymezení základních pojmů a metod pedagogické diagnostiky -cíl, oblasti, diagnostický postup, chyby při diagnostikování, diagnostické kompetence učitele
 • Pedagogická diagnostika ve školním prostředí
 • Metody - pozorování – obecné principy, průběh, zápis, rozhovor – princip, vedení rozhovoru, typy, techniky kladení otázek, dotazníky pro rodiče – typy, sestavování, sociometrické metody, analýza pedagogické dokumentace, anamnéza – rodinná, osobní, školní
 • Praktické ověření získaných poznatků - sestavení dotazníku pro rodiče na základě zadání – skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení, sestavení rozhovoru pro dítě, rodiče – techniky kladení otázek – skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení, práce se získanými daty

Modul IV. – Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Legislativní rámec
 • Základní pedagogická diagnostika žáka nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory
 • Další využití plánu pedagogické podpory

Modul V. – Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

 • Legislativní rámec - kompetence asistenta pedagoga z pohledu zákona o pedagogických pracovnících, kompetence asistenta pedagoga ve třídě, kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy
 • Způsoby spolupráce mezi pedagogy a asistentem pedagoga - konkrétní způsoby spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga (AP pro třídu, AP k žákovi zařazenému do třídy), diskuse

Modul VI. - Tvorba IVP

 • Legislativní rámec
 • Rozbor doporučení z odborných pracovišť – prakticky
 • Vlastní tvorba IVP
 • Další využití IVP

Modul VII. - Nadaní žáci a jejich podpora

 • Stimulování nadání všech žáků - kultura vysokých očekávání
 • Osvědčené strategie pro vytvoření prostředí podporujícího všechny žáky
 • Diagnostika, spolupráce s odborníky -charakteristiky nadaného žáka, dvojí výjimečnost, pozorování žáků, evidence chování, spolupráce se školským poradenským zařízením, zapojení dalších partnerů do péče o mimořádně nadaného žáka
 • Možnosti, které vyplývají z nové vyhlášky č. 27 / 2016 sb. - organizační, finanční, strategické
 • Krajské sítě podpory nadání - jejich organizace, jejich možnosti
 • Práce s kazuistikami a navrhování možných postupů při práci s mimořádně nadaným žákem
 • Tvorba IVP mimořádně nadaného žáka, práce v prostředí interaktivního formuláře
 • Prostředí průvodce upraveným RVP ZV a obecně v prostředí Metodického portálu www.rvp.cz a jeho propojení s portálem www.talentovani.cz
 • Konkrétní zkušenosti z praxe, otázky účastníků

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.