Společné vzdělávání v základních a středních školách

VZD00154
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení základních a středních škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání. Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

 1. Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání

 • Školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání
 • Způsob poskytování poradenských služeb na základních a středních školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016
 • Povinnosti škol v kontextu sociálněprávní ochrany dětí a mládeže, spolupráce s rodiči, práva a povinnosti, spolupráce s odbornými pracovišti

 2. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Podpůrná opatření 1. stupně
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště
 • Specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory, způsob jeho tvorby
 • Provádění základní pedagogické diagnostiky a její praktické využití v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory
 • Zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory

 3. Individuální vzdělávací plán pro žáka ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

 • Využití individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC)
 • Doporučení z odborného pracoviště – jak jej přečíst, rozebrat, jak s ním dále pracovat a jakým způsobem na základě doporučení vytvořit funkční individuální vzdělávací plán
 • Zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka
 • Vlastní tvorba IVP

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení základních a středních škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání. Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

 1. Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání

 • Školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání
 • Způsob poskytování poradenských služeb na základních a středních školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016
 • Povinnosti škol v kontextu sociálněprávní ochrany dětí a mládeže, spolupráce s rodiči, práva a povinnosti, spolupráce s odbornými pracovišti

 2. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Podpůrná opatření 1. stupně
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště
 • Specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory, způsob jeho tvorby
 • Provádění základní pedagogické diagnostiky a její praktické využití v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory
 • Zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory

 3. Individuální vzdělávací plán pro žáka ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

 • Využití individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC)
 • Doporučení z odborného pracoviště – jak jej přečíst, rozebrat, jak s ním dále pracovat a jakým způsobem na základě doporučení vytvořit funkční individuální vzdělávací plán
 • Zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka
 • Vlastní tvorba IVP

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.