Společné vzdělávání v mateřských školách

VZD00153
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení mateřských škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání v prostředí mateřských škol. Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, přehledu podpůrných opatření, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

1. Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v mateřských školách

 • Školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání v předškolním zařízení
 • Způsoby poskytování poradenských služeb v mateřských školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016
 • Novela školského zákona
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb.
 • Spolupráce s rodiči a s odbornými pracovišti

2. Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Rozbor jednotlivých stupňů podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu)

 • Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně
 • Podrobný rozbor zprávy, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření
 • Základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření
 • Diskuze a reflexe účastníků

3. Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání

 • Využití individuálního vzdělávacího plánu (IVP) v předškolním vzdělávání
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště
 • Jakým způsobem, pokud je doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání v rámci RVP pro předškolní vzdělávání
 • Podrobný rozbor zprávy z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán
 • Vlastní tvorba IVP

 4. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Podpůrné opatření 1. stupně – plán pedagogické podpory
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště
 • Tvorba a využití plánu pedagogické podpory v posledním ročníku předškolního zařízení
 • Základní pedagogická diagnostika žáka nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení mateřských škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání v prostředí mateřských škol. Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, přehledu podpůrných opatření, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

1. Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v mateřských školách

 • Školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání v předškolním zařízení
 • Způsoby poskytování poradenských služeb v mateřských školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016
 • Novela školského zákona
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb.
 • Spolupráce s rodiči a s odbornými pracovišti

2. Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Rozbor jednotlivých stupňů podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu)

 • Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně
 • Podrobný rozbor zprávy, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření
 • Základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření
 • Diskuze a reflexe účastníků

3. Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání

 • Využití individuálního vzdělávacího plánu (IVP) v předškolním vzdělávání
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště
 • Jakým způsobem, pokud je doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání v rámci RVP pro předškolní vzdělávání
 • Podrobný rozbor zprávy z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán
 • Vlastní tvorba IVP

 4. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Podpůrné opatření 1. stupně – plán pedagogické podpory
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště
 • Tvorba a využití plánu pedagogické podpory v posledním ročníku předškolního zařízení
 • Základní pedagogická diagnostika žáka nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.