Společné vzdělávání na středních školách

VZD00152
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům a vedení středních škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání. Spolu s lektorem se budete věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, přehledu podpůrných opatření, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.
Program je rozdělen do čtyř tematických okruhů:

1. Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání

Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání s různou mírou podpory, základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

 • Novela školského zákona
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb.
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

2. Podpůrná opatření u žáků středních škol

V tomto okruhu podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika.

Nedílnou součástí obsahu bude postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření.

Získáte znalosti o členění a základních pravidlech pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.).

 • Legislativní rámec
 • Podpůrné opatření 1. stupně
 • Podpůrná opatření 2.–5. stupně
 • Členění podpůrných opatření

3. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

Budeme specifikovat podpůrná opatření 1. stupně. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka (studenta), které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště.

Plán stručně popisuje, kde má žák (student) výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce, do organizace vzdělávání a hodnocení – vše s důrazem na specifičnost vzdělávání.

Poskytneme Vám teoretický základ vyplývající z legislativy a způsob tvorby plánu pedagogické podpory. Popíšeme si, jak provádět základní pedagogickou diagnostiku využitelnou pro žáky (studenty) a potřebnou k zavedení prvního stupně PO, jak s ní dále pracovat a jaké je její praktické využití v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory.

 • Legislativní rámec
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory
 • Další využití plánu pedagogické podpory

4. Individuální vzdělávací plán pro žáka SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

Program specifikuje IVP pro žáka SŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem.

Budeme se zabývat IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka (studenta), které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC).

IVP popisuje, kde má žák (student) výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce, do organizace vzdělávání a hodnocení. IVP zároveň popisuje, jakým způsobem, pokud je to doporučeno ŠPZ, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání.

Poskytneme Vám základ vyplývající z legislativy a způsob tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Řekneme si o tom, jak přečíst a rozebrat doporučení z odborného pracoviště, jak s ním dále pracovat a jakým způsobem na doporučení vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

 • Legislativní rámec
 • Rozbor doporučení z odborných pracovišť
 • Vlastní tvorba IVP

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům a vedení středních škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání. Spolu s lektorem se budete věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, přehledu podpůrných opatření, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.
Program je rozdělen do čtyř tematických okruhů:

1. Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání

Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání s různou mírou podpory, základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

 • Novela školského zákona
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb.
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

2. Podpůrná opatření u žáků středních škol

V tomto okruhu podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika.

Nedílnou součástí obsahu bude postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření.

Získáte znalosti o členění a základních pravidlech pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.).

 • Legislativní rámec
 • Podpůrné opatření 1. stupně
 • Podpůrná opatření 2.–5. stupně
 • Členění podpůrných opatření

3. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

Budeme specifikovat podpůrná opatření 1. stupně. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka (studenta), které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště.

Plán stručně popisuje, kde má žák (student) výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce, do organizace vzdělávání a hodnocení – vše s důrazem na specifičnost vzdělávání.

Poskytneme Vám teoretický základ vyplývající z legislativy a způsob tvorby plánu pedagogické podpory. Popíšeme si, jak provádět základní pedagogickou diagnostiku využitelnou pro žáky (studenty) a potřebnou k zavedení prvního stupně PO, jak s ní dále pracovat a jaké je její praktické využití v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory.

 • Legislativní rámec
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory
 • Další využití plánu pedagogické podpory

4. Individuální vzdělávací plán pro žáka SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

Program specifikuje IVP pro žáka SŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem.

Budeme se zabývat IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka (studenta), které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC).

IVP popisuje, kde má žák (student) výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce, do organizace vzdělávání a hodnocení. IVP zároveň popisuje, jakým způsobem, pokud je to doporučeno ŠPZ, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání.

Poskytneme Vám základ vyplývající z legislativy a způsob tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Řekneme si o tom, jak přečíst a rozebrat doporučení z odborného pracoviště, jak s ním dále pracovat a jakým způsobem na doporučení vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

 • Legislativní rámec
 • Rozbor doporučení z odborných pracovišť
 • Vlastní tvorba IVP

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.