Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH

VZD00150
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Hodnocení
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Na tomto semináři se zaměříme na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných. Budeme hovořit o propojení závěrů speciálně-pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení.
Vysvětlíme vám, jak důležitý je závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka.Budeme také hovořit o tom, jak hodnocení vysvětlit rodičům a jak je informovat o pokrocích a nedostatcích žáka.
Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů jak hodnotit žáka s SPU, SPCH v procesu výchovně vzdělávacím, zvládnete strategické postupy pro hodnocení žáka SPU, SPCH vzhledem k výukovým cílům. Vyzkoušíte si volbu různých metod hodnocení s cílem podpořit motivaci žáka s SPU, SPCH a přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů žákova učení. Dále získáte informace, jak vysvětlit rodičům žáků způsoby hodnocení.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hodnocení žáků, význam hodnocení a jeho specifika u žáků se SPU, SPCH
 • Hodnocení, hodnocení kompetencí a sebehodnocení se zaměřením na motivační aspekt hodnocení
 • Specifičnost hodnocení pro jednotlivé druhy SPU, SPCH
 • Praktické ukázky hodnocení
 • Společná diskuse

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na tomto semináři se zaměříme na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných. Budeme hovořit o propojení závěrů speciálně-pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení.
Vysvětlíme vám, jak důležitý je závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka.Budeme také hovořit o tom, jak hodnocení vysvětlit rodičům a jak je informovat o pokrocích a nedostatcích žáka.
Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů jak hodnotit žáka s SPU, SPCH v procesu výchovně vzdělávacím, zvládnete strategické postupy pro hodnocení žáka SPU, SPCH vzhledem k výukovým cílům. Vyzkoušíte si volbu různých metod hodnocení s cílem podpořit motivaci žáka s SPU, SPCH a přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů žákova učení. Dále získáte informace, jak vysvětlit rodičům žáků způsoby hodnocení.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hodnocení žáků, význam hodnocení a jeho specifika u žáků se SPU, SPCH
 • Hodnocení, hodnocení kompetencí a sebehodnocení se zaměřením na motivační aspekt hodnocení
 • Specifičnost hodnocení pro jednotlivé druhy SPU, SPCH
 • Praktické ukázky hodnocení
 • Společná diskuse

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.