Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ

VZD00149
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-8683/2021-4-245
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte potřebné znalosti k diagnostice specifických poruch učení. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám dětí se SPU.
Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které můžete zařadit do své praxe. Posoudíte možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do přípravy dítěte ke vstupu do ZŠ.

Obsah kurzu v bodech:

 • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
 • Základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
 • Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU v MŠ, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU v MŠ, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte se SPU v předškolní třídě MŠ a jeho příprava pro primární vzdělávání
 • Prevence vzniku poruch učení u dětí
 • Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte potřebné znalosti k diagnostice specifických poruch učení. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám dětí se SPU.
Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které můžete zařadit do své praxe. Posoudíte možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do přípravy dítěte ke vstupu do ZŠ.

Obsah kurzu v bodech:

 • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
 • Základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
 • Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU v MŠ, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU v MŠ, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte se SPU v předškolní třídě MŠ a jeho příprava pro primární vzdělávání
 • Prevence vzniku poruch učení u dětí
 • Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.