Specifické poruchy učení a chování – základní kurz

VZD00147
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
12
Vhodné i pro šablony
ANO

Osvojíte si základní poznatky z teorie a praxe specifických poruch učení a chování. Dále pak pedagogickou diagnostiku a možnosti následné reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Budeme se zabývat přípravami pro individuální práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Seznámíme Vás také s novými poznatky v oboru.

Stručný obsah:

 • Základní pojmy, definice a historie péče
 • Příčiny a projevy SPU
 • Právní normy a organizace péče
 • Diagnostika SPU a chování v běžné třídě
 • Metody rozvíjení psychických funkcí, které osvojování si čtení, psaní a počítání ovlivňují (řeč, zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace, paměť aj.)
 • Reedukace (náprava) dyslexie, dysgrafie, dysortografie
 • Hodnocení a klasifikace, spolupráce s rodiči
 • Tvorba individuálních vzdělávacích programů
 • Pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU
 • Stavba hodiny reedukace na 1. i 2. stupni

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Osvojíte si základní poznatky z teorie a praxe specifických poruch učení a chování. Dále pak pedagogickou diagnostiku a možnosti následné reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Budeme se zabývat přípravami pro individuální práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Seznámíme Vás také s novými poznatky v oboru.

Stručný obsah:

 • Základní pojmy, definice a historie péče
 • Příčiny a projevy SPU
 • Právní normy a organizace péče
 • Diagnostika SPU a chování v běžné třídě
 • Metody rozvíjení psychických funkcí, které osvojování si čtení, psaní a počítání ovlivňují (řeč, zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace, paměť aj.)
 • Reedukace (náprava) dyslexie, dysgrafie, dysortografie
 • Hodnocení a klasifikace, spolupráce s rodiči
 • Tvorba individuálních vzdělávacích programů
 • Pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU
 • Stavba hodiny reedukace na 1. i 2. stupni

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.