VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Specifické poruchy učení a chování – kurz pro pedagogy na 3. stupni

Kód: VZD00146
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 890 Kč
+ -

Seznámíte se se základními teoretickými východisky SPU, jejich psychosociálními důsledky a negativními vlivy nesprávného přístupu. Osvojíte si i základní postupy při práci se studenty se SPU na středních školách.

Obsah kurzu v bodech:

 • Kazuistiky dospívajících a dospělých jedinců s dyslexií a následné vyvození základních teoretických poznatků
 • Příčiny a projevy SPU a chování s využitím ukázek prací žáků
 • Vývojové deficity poznávacích funkcí průvodními znaky dyslexie a dysortografie (řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe sama a další) ovlivňují nejen osvojování si čtení a psaní, ale negativně zasahují do výuky všech předmětů
 • Psychosociální vývoj osobnosti se SPU, zvláštnosti v chování
 • Hodnocení a klasifikace, právní normy
 • Možnosti práce se studenty se SPU v běžných vyučovacích hodinách. Jak může na sobě pracovat student?
 • Tolerance specifických obtíží na vysoké škole a v zaměstnání

Seznámíte se se základními teoretickými východisky SPU, jejich psychosociálními důsledky a negativními vlivy nesprávného přístupu. Osvojíte si i základní postupy při práci se studenty se SPU na středních školách.

Obsah kurzu v bodech:

 • Kazuistiky dospívajících a dospělých jedinců s dyslexií a následné vyvození základních teoretických poznatků
 • Příčiny a projevy SPU a chování s využitím ukázek prací žáků
 • Vývojové deficity poznávacích funkcí průvodními znaky dyslexie a dysortografie (řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe sama a další) ovlivňují nejen osvojování si čtení a psaní, ale negativně zasahují do výuky všech předmětů
 • Psychosociální vývoj osobnosti se SPU, zvláštnosti v chování
 • Hodnocení a klasifikace, právní normy
 • Možnosti práce se studenty se SPU v běžných vyučovacích hodinách. Jak může na sobě pracovat student?
 • Tolerance specifických obtíží na vysoké škole a v zaměstnání
*
*
*