Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ

VZD00144
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-8683/2021-4-245MSMT-15159/2022-5-499
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte potřebné znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchou chování. Účastníci vzdělávacího programu posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky.

Stručný obsah:

 • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
 • Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu
 • Vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD se zaměřením na specifika pro práci učitele
 • Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH v předškolním zařízení, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte s ADHD v mateřské škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
 • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v mateřské škole učitelem, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
 • Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte potřebné znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchou chování. Účastníci vzdělávacího programu posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky.

Stručný obsah:

 • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
 • Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu
 • Vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD se zaměřením na specifika pro práci učitele
 • Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH v předškolním zařízení, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte s ADHD v mateřské škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
 • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v mateřské škole učitelem, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
 • Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.