Specializační studium pro koordinátory ICT

VZD00350
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňZUŠ
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
Informační technologie a robotikaStudia
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
studium pro koordinátory ict

Specializační studium

Komplexní vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Výuka v našem programu je postavena zejména na efektivním sdílení vlastních zkušeností pod odborným dohledem lektorů tak, aby získané kompetence byly ověřeny v praktické činnosti na vlastní škole, ale také posouzeny a zhodnoceny vlastní studijní skupinou uvnitř kurzu.

Chcete na toto studium čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Toto studium obsahuje 167 hodin synchronní formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 20 šablon. Finanční prostředky získané ze šablon i přesto kompletně pokrývají výši ceny studia.

Obsah studia

Komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školáchSdílená zkušenost bude jednou z hlavních metod výuky.

Komu je určeno

Specializační studium (DVPP) je určeno pedagogům základních a středních škol. Obsah tohoto je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT čj. MSMT-7779/2020-1.

Profil absolventa

Absolventi budou vybaveni potřebnými odbornými kompetencemi pro výkon funkce koordinátora ICT ve smyslu nového standardu MŠMT, které jim umožní vnímat širší souvislosti při využívání ICT ve školách a školských zařízeních.

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 250 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 14-16 měsíců, během kterých budou z výuky vynechány 2 měsíce letních prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků, každý blok bude probíhat v cca 12 týdnech. Na začátku i na konci každého bloku proběhne jednodenní prezenční setkání. V závěru studia proběhne 1 závěrečné setkání a obhajoba závěrečné práce. Zbytek studia absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.
 • Distanční část zahrnuje zpracovávání 4 povinných výstupů ke každému kompetenčnímu bloku, které jsou nedílnou součástí celého studia. Čas strávený nad přípravou těchto výstupů je zahrnut v celkové hodinové dotaci studia.

Studium stručně a v číslech

 • 250 vyuč. hodin studia
 • 15 až 16 měsíců
 • 14 dnů prezenční výuky (v případě omezení bude nahrazeno on-line výukou)
 • 35 dnů on-line přímé výuky
 • 24 vyuč. hodin nepovinných konzultací
 • 43 hodin samostatné práce
 • 4 zpracované výstupy
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

 • Ing. Milan Hausner
 • Mgr. Marek Adler
 • PaedDr. Karel Tomek
 • Mgr. Anna Doubková
 • Mgr. Václav Maněna
 • Mgr. Pavel Matějíček
 • Mgr. Karel Klatovský
 • Bc. Jaroslav Šindler
 • Bc. Radek Švehla

Výhody studia

 • Více než 50 % studia absolvujete distančně s účastí na pravidelných on-line konzultacích s lektory. Nebudete v tom sami.
 • Osobně se zúčastníte pouze 14 dnů prezenční výuky, která bude v případě omezení nahrazena on-line výukou.
 • Získáte nové znalosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.

Základní obsah – kompetenční bloky

Kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků

 • koncepce, strategie a záměry na úrovni státu/kraje/obvodu ke vzdělávací politice a digitálním technologiím ve vzdělávání
 • standardy, normy a doporučení k digitálnímu vzdělávání, evaluační nástroje (standard konektivity školy, kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, rámec digitálních kompetencí učitele, nástroje vlastního hodnocení digitálních kompetencí, Profil Škola21, Profil Učitel21, DigCompEdu atp.)
 • teorie řízení změny (management změny), online zdroje pro další vzdělávání
 • participativní metody a formy (spolu)práce
 • pedagogický leadership, vedení a rozvoj pedagogického sboru

Kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů

 • využití digitálních technologií ve vybraných předmětech.
 • bezpečné virtuální prostředí
 • tvorba směrnic a pravidel, např. řád učeben apod.
 • hygiena a ergonomie
 • dotační zdroje, fundraising
 • tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;
 • integrace digitálních technologií do ŠVP
 • využití digitálních technologií při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • informační systém školy
 • základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů

Kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky

 • vybrané mentorské a koučovací dovednosti a techniky
 • kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe (využití digitálních technologií)
 • lektorské dovednosti, andragogika, celoživotní učení
 • metody vzdělávání (vědecké poznatky, technologický vývoj)
 • plán seberozvoje, autoevaluace, profesní portfolio, sebemotivace
 • práce s lidmi a jejich vedení, komunikace a řízení změny

Kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické)

 • systémy pro řízení výuky
 • školní informační systémy
 • cloudové služby
 • webová prezentace školy
 • sociální sítě ve výuce
 • zavádění a podpora BYOD a 1:1
 • digitální technologie
 • správa a údržba síťové infrastruktury
 • bezpečnost digitální infrastruktury
 • autorské právo
 • licenční politika

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

studium pro koordinátory ict

Specializační studium

Komplexní vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Výuka v našem programu je postavena zejména na efektivním sdílení vlastních zkušeností pod odborným dohledem lektorů tak, aby získané kompetence byly ověřeny v praktické činnosti na vlastní škole, ale také posouzeny a zhodnoceny vlastní studijní skupinou uvnitř kurzu.

Chcete na toto studium čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Toto studium obsahuje 167 hodin synchronní formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 20 šablon. Finanční prostředky získané ze šablon i přesto kompletně pokrývají výši ceny studia.

Obsah studia

Komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školáchSdílená zkušenost bude jednou z hlavních metod výuky.

Komu je určeno

Specializační studium (DVPP) je určeno pedagogům základních a středních škol. Obsah tohoto je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT čj. MSMT-7779/2020-1.

Profil absolventa

Absolventi budou vybaveni potřebnými odbornými kompetencemi pro výkon funkce koordinátora ICT ve smyslu nového standardu MŠMT, které jim umožní vnímat širší souvislosti při využívání ICT ve školách a školských zařízeních.

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 250 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 14-16 měsíců, během kterých budou z výuky vynechány 2 měsíce letních prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků, každý blok bude probíhat v cca 12 týdnech. Na začátku i na konci každého bloku proběhne jednodenní prezenční setkání. V závěru studia proběhne 1 závěrečné setkání a obhajoba závěrečné práce. Zbytek studia absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.
 • Distanční část zahrnuje zpracovávání 4 povinných výstupů ke každému kompetenčnímu bloku, které jsou nedílnou součástí celého studia. Čas strávený nad přípravou těchto výstupů je zahrnut v celkové hodinové dotaci studia.

Studium stručně a v číslech

 • 250 vyuč. hodin studia
 • 15 až 16 měsíců
 • 14 dnů prezenční výuky (v případě omezení bude nahrazeno on-line výukou)
 • 35 dnů on-line přímé výuky
 • 24 vyuč. hodin nepovinných konzultací
 • 43 hodin samostatné práce
 • 4 zpracované výstupy
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

 • Ing. Milan Hausner
 • Mgr. Marek Adler
 • PaedDr. Karel Tomek
 • Mgr. Anna Doubková
 • Mgr. Václav Maněna
 • Mgr. Pavel Matějíček
 • Mgr. Karel Klatovský
 • Bc. Jaroslav Šindler
 • Bc. Radek Švehla

Výhody studia

 • Více než 50 % studia absolvujete distančně s účastí na pravidelných on-line konzultacích s lektory. Nebudete v tom sami.
 • Osobně se zúčastníte pouze 14 dnů prezenční výuky, která bude v případě omezení nahrazena on-line výukou.
 • Získáte nové znalosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.

Základní obsah – kompetenční bloky

Kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků

 • koncepce, strategie a záměry na úrovni státu/kraje/obvodu ke vzdělávací politice a digitálním technologiím ve vzdělávání
 • standardy, normy a doporučení k digitálnímu vzdělávání, evaluační nástroje (standard konektivity školy, kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, rámec digitálních kompetencí učitele, nástroje vlastního hodnocení digitálních kompetencí, Profil Škola21, Profil Učitel21, DigCompEdu atp.)
 • teorie řízení změny (management změny), online zdroje pro další vzdělávání
 • participativní metody a formy (spolu)práce
 • pedagogický leadership, vedení a rozvoj pedagogického sboru

Kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů

 • využití digitálních technologií ve vybraných předmětech.
 • bezpečné virtuální prostředí
 • tvorba směrnic a pravidel, např. řád učeben apod.
 • hygiena a ergonomie
 • dotační zdroje, fundraising
 • tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;
 • integrace digitálních technologií do ŠVP
 • využití digitálních technologií při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • informační systém školy
 • základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů

Kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky

 • vybrané mentorské a koučovací dovednosti a techniky
 • kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe (využití digitálních technologií)
 • lektorské dovednosti, andragogika, celoživotní učení
 • metody vzdělávání (vědecké poznatky, technologický vývoj)
 • plán seberozvoje, autoevaluace, profesní portfolio, sebemotivace
 • práce s lidmi a jejich vedení, komunikace a řízení změny

Kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické)

 • systémy pro řízení výuky
 • školní informační systémy
 • cloudové služby
 • webová prezentace školy
 • sociální sítě ve výuce
 • zavádění a podpora BYOD a 1:1
 • digitální technologie
 • správa a údržba síťové infrastruktury
 • bezpečnost digitální infrastruktury
 • autorské právo
 • licenční politika

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZUŠ, , ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň,
Termín kurzu
22.10.2024 - 17.01.2026
Město konání
On-line+Praha
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
26 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?