Specializační studium pro koordinátory ICT

VZD00350
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
Informační technologie a robotikaStudia
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
studium pro koordinátory ict

Kvalifikační studium

Komplexní vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Výuka v našem programu je postavena zejména na efektivním sdílení vlastních zkušeností pod odborným dohledem lektorů tak, aby získané kompetence byly ověřeny v praktické činnosti na vlastní škole, ale také posouzeny a zhodnoceny vlastní studijní skupinou uvnitř kurzu.

Obsah studia

Komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školáchSdílená zkušenost bude jednou z hlavních metod výuky.

Komu je určeno

Specializační studium (DVPP) je určeno pedagogům základních a středních škol. Obsah tohoto je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT čj. MSMT-7779/2020-1.

Profil absolventa

Absolventi budou vybaveni potřebnými odbornými kompetencemi pro výkon funkce koordinátora ICT ve smyslu nového standardu MŠMT, které jim umožní vnímat širší souvislosti při využívání ICT ve školách a školských zařízeních.

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 250 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 14-16 měsíců, během kterých budou z výuky vynechány 2 měsíce letních prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků, každý blok bude probíhat v cca 12 týdnech. Na začátku i na konci každého bloku proběhne jednodenní prezenční setkání. V závěru studia proběhne 1 závěrečné setkání a obhajoba závěrečné práce. Zbytek studia absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.
 • Distanční část zahrnuje zpracovávání 4 povinných výstupů ke každému kompetenčnímu bloku, které jsou nedílnou součástí celého studia. Čas strávený nad přípravou těchto výstupů je zahrnut v celkové hodinové dotaci studia.

Studium stručně a v číslech

 • 250 vyuč. hodin studia
 • 15 až 16 měsíců
 • 14 dnů prezenční výuky (v případě omezení bude nahrazeno on-line výukou)
 • 35 dnů on-line přímé výuky
 • 24 vyuč. hodin nepovinných konzultací
 • 43 hodin samostatné práce
 • 4 zpracované výstupy
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

 • Ing. Milan Hausner
 • Mgr. Marek Adler
 • PaedDr. Karel Tomek
 • Mgr. Anna Doubková
 • Marek Hencl
 • Mgr. Josef Meszáros
 • Mgr. Jiří Kopecký
 • PhDr. Petra Vaňková Ph.D.

Výhody studia

 • Více než 50 % studia absolvujete distančně s účastí na pravidelných on-line konzultacích s lektory. Nebudete v tom sami.
 • Osobně se zúčastníte pouze 14 dnů prezenční výuky, která bude v případě omezení nahrazena on-line výukou.
 • Získáte nové znalosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.

Základní obsah – kompetenční bloky

Kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků

 • koncepce, strategie a záměry na úrovni státu/kraje/obvodu ke vzdělávací politice a digitálním technologiím ve vzdělávání
 • standardy, normy a doporučení k digitálnímu vzdělávání, evaluační nástroje (standard konektivity školy, kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, rámec digitálních kompetencí učitele, nástroje vlastního hodnocení digitálních kompetencí, Profil Škola21, Profil Učitel21, DigCompEdu atp.)
 • teorie řízení změny (management změny), online zdroje pro další vzdělávání
 • participativní metody a formy (spolu)práce
 • pedagogický leadership, vedení a rozvoj pedagogického sboru

Kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů

 • využití digitálních technologií ve vybraných předmětech.
 • bezpečné virtuální prostředí
 • tvorba směrnic a pravidel, např. řád učeben apod.
 • hygiena a ergonomie
 • dotační zdroje, fundraising
 • tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;
 • integrace digitálních technologií do ŠVP
 • využití digitálních technologií při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • informační systém školy
 • základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů

Kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky

 • vybrané mentorské a koučovací dovednosti a techniky
 • kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe (využití digitálních technologií)
 • lektorské dovednosti, andragogika, celoživotní učení
 • metody vzdělávání (vědecké poznatky, technologický vývoj)
 • plán seberozvoje, autoevaluace, profesní portfolio, sebemotivace
 • práce s lidmi a jejich vedení, komunikace a řízení změny

Kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické)

 • systémy pro řízení výuky
 • školní informační systémy
 • cloudové služby
 • webová prezentace školy
 • sociální sítě ve výuce
 • zavádění a podpora BYOD a 1:1
 • digitální technologie
 • správa a údržba síťové infrastruktury
 • bezpečnost digitální infrastruktury
 • autorské právo
 • licenční politika

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kdo bude lektorem kurzů?
studium pro koordinátory ict

Kvalifikační studium

Komplexní vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Výuka v našem programu je postavena zejména na efektivním sdílení vlastních zkušeností pod odborným dohledem lektorů tak, aby získané kompetence byly ověřeny v praktické činnosti na vlastní škole, ale také posouzeny a zhodnoceny vlastní studijní skupinou uvnitř kurzu.

Obsah studia

Komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školáchSdílená zkušenost bude jednou z hlavních metod výuky.

Komu je určeno

Specializační studium (DVPP) je určeno pedagogům základních a středních škol. Obsah tohoto je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT čj. MSMT-7779/2020-1.

Profil absolventa

Absolventi budou vybaveni potřebnými odbornými kompetencemi pro výkon funkce koordinátora ICT ve smyslu nového standardu MŠMT, které jim umožní vnímat širší souvislosti při využívání ICT ve školách a školských zařízeních.

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 250 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 14-16 měsíců, během kterých budou z výuky vynechány 2 měsíce letních prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků, každý blok bude probíhat v cca 12 týdnech. Na začátku i na konci každého bloku proběhne jednodenní prezenční setkání. V závěru studia proběhne 1 závěrečné setkání a obhajoba závěrečné práce. Zbytek studia absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.
 • Distanční část zahrnuje zpracovávání 4 povinných výstupů ke každému kompetenčnímu bloku, které jsou nedílnou součástí celého studia. Čas strávený nad přípravou těchto výstupů je zahrnut v celkové hodinové dotaci studia.

Studium stručně a v číslech

 • 250 vyuč. hodin studia
 • 15 až 16 měsíců
 • 14 dnů prezenční výuky (v případě omezení bude nahrazeno on-line výukou)
 • 35 dnů on-line přímé výuky
 • 24 vyuč. hodin nepovinných konzultací
 • 43 hodin samostatné práce
 • 4 zpracované výstupy
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

 • Ing. Milan Hausner
 • Mgr. Marek Adler
 • PaedDr. Karel Tomek
 • Mgr. Anna Doubková
 • Marek Hencl
 • Mgr. Josef Meszáros
 • Mgr. Jiří Kopecký
 • PhDr. Petra Vaňková Ph.D.

Výhody studia

 • Více než 50 % studia absolvujete distančně s účastí na pravidelných on-line konzultacích s lektory. Nebudete v tom sami.
 • Osobně se zúčastníte pouze 14 dnů prezenční výuky, která bude v případě omezení nahrazena on-line výukou.
 • Získáte nové znalosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.

Základní obsah – kompetenční bloky

Kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků

 • koncepce, strategie a záměry na úrovni státu/kraje/obvodu ke vzdělávací politice a digitálním technologiím ve vzdělávání
 • standardy, normy a doporučení k digitálnímu vzdělávání, evaluační nástroje (standard konektivity školy, kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, rámec digitálních kompetencí učitele, nástroje vlastního hodnocení digitálních kompetencí, Profil Škola21, Profil Učitel21, DigCompEdu atp.)
 • teorie řízení změny (management změny), online zdroje pro další vzdělávání
 • participativní metody a formy (spolu)práce
 • pedagogický leadership, vedení a rozvoj pedagogického sboru

Kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů

 • využití digitálních technologií ve vybraných předmětech.
 • bezpečné virtuální prostředí
 • tvorba směrnic a pravidel, např. řád učeben apod.
 • hygiena a ergonomie
 • dotační zdroje, fundraising
 • tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;
 • integrace digitálních technologií do ŠVP
 • využití digitálních technologií při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • informační systém školy
 • základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů

Kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky

 • vybrané mentorské a koučovací dovednosti a techniky
 • kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe (využití digitálních technologií)
 • lektorské dovednosti, andragogika, celoživotní učení
 • metody vzdělávání (vědecké poznatky, technologický vývoj)
 • plán seberozvoje, autoevaluace, profesní portfolio, sebemotivace
 • práce s lidmi a jejich vedení, komunikace a řízení změny

Kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické)

 • systémy pro řízení výuky
 • školní informační systémy
 • cloudové služby
 • webová prezentace školy
 • sociální sítě ve výuce
 • zavádění a podpora BYOD a 1:1
 • digitální technologie
 • správa a údržba síťové infrastruktury
 • bezpečnost digitální infrastruktury
 • autorské právo
 • licenční politika

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň,
Termín kurzu
04.04.2023 - 20.06.2024
Město konání
On-line+Praha
Poznámka k termínu
Prezenční setkání v Praze. Délka 16 měsíců.
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
26 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob