SOS - První pomoc při obtížích žáků v 1. - 3. ročníku ZŠ

VZD00490
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňŠD/ŠKSpec. školyAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO

"Nejlepší učitel je ten, který umožňuje každému dítěti najít svůj jedinečný způsob růstu a rozvoje."
A.S. Neill


Seminář nabídne právní ukotvení podpůrných opatření 1. stupně a konkrétní postupy, cvičení, pomůcky pro práci se žáky, kteří z různých příčin selhávají ve výuce. 

Cílem podpůrných opatření 1.stupně je poskytnout žákovi oporu při překonávání obtíží ve výuce. Význam těchto opatření je zaměřit se na žáka při prvních projevech obtíží, sledovat efekt intervence, zapojit do práce rodiče, podpůrná opatření realizovat před odesláním dítěte do PPP.

Ve spolupráci s Vámi vytyčíme oblasti, v nichž je dítě neúspěšné: koncentrace pozornosti, čtení, grafomotorika, osvojování gramatiky, matematika, pohybové dovednosti, naukové předměty.

Přehled témat na kurzu:

 • Příčiny selhávání (nezralost, rodinné prostředí, zdravotní stav dítěte, psychické obtíže – později možné vady). Co může ovlivnit pedagog.
 • Narušení koncentrace pozornosti – příčiny vnější (kolektiv třídy, způsob výuky) a vnitřní (zájem, motivace, projevy ADHD). Možnosti práce se žákem. 
 • Čtení. Počáteční čtení, metoda genetická a analyticko-syntetická. Technika čtení a porozumění.
 • Diagnostika aktuálního čtenářského výkonu, na jejím základě uplatňování individuálních opatření. Čtenářský výkon bude hodnocen z hlediska základních kritérií čtenářského výkonu, tj. správnost čtení, typy chyb, technika čtení a porozumění čtenému textu.                                                                                                                                    
 • Písemný projev. Grafomotorika – diagnostika úrovně a rozvíjení grafomotoriky. V diagnostice úrovně grafomotoriky pedagog sleduje a zaznamenává: sezení při psaní (chodidla se opírají o podložku, ramena jsou ve stejné výši, pozor na zvednutá ramena, vzpřímený trup), úchop psacího náčiní, plynulost tahů. Pedagog vnímá případné souhyby, které jsou ukazatelem zvýšeného svalového napětí, vypětí psychického.  Gramatika – příčiny obtíží při osvojování gramatiky (fonematický sluch, jazyková kompetence, automatizace). Opis, přepis, diktát, samostatný písemný projev.
 • Matematika. Předčíselné představy, číselné představy, matematické operace, řešení slovních úloh.                                                                                                                                                        
 • Prvouka. Příčiny obtíží, způsob výuky, možnosti podpory
 • PV, TV, VV. Projevy obtíží, příčiny, motivace.
 • Hodnocení a klasifikace – podíl motivační a informativní složky, slovní a jiné formy hodnocení. Podpora sebevědomí dítěte.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Nejlepší učitel je ten, který umožňuje každému dítěti najít svůj jedinečný způsob růstu a rozvoje."
A.S. Neill


Seminář nabídne právní ukotvení podpůrných opatření 1. stupně a konkrétní postupy, cvičení, pomůcky pro práci se žáky, kteří z různých příčin selhávají ve výuce. 

Cílem podpůrných opatření 1.stupně je poskytnout žákovi oporu při překonávání obtíží ve výuce. Význam těchto opatření je zaměřit se na žáka při prvních projevech obtíží, sledovat efekt intervence, zapojit do práce rodiče, podpůrná opatření realizovat před odesláním dítěte do PPP.

Ve spolupráci s Vámi vytyčíme oblasti, v nichž je dítě neúspěšné: koncentrace pozornosti, čtení, grafomotorika, osvojování gramatiky, matematika, pohybové dovednosti, naukové předměty.

Přehled témat na kurzu:

 • Příčiny selhávání (nezralost, rodinné prostředí, zdravotní stav dítěte, psychické obtíže – později možné vady). Co může ovlivnit pedagog.
 • Narušení koncentrace pozornosti – příčiny vnější (kolektiv třídy, způsob výuky) a vnitřní (zájem, motivace, projevy ADHD). Možnosti práce se žákem. 
 • Čtení. Počáteční čtení, metoda genetická a analyticko-syntetická. Technika čtení a porozumění.
 • Diagnostika aktuálního čtenářského výkonu, na jejím základě uplatňování individuálních opatření. Čtenářský výkon bude hodnocen z hlediska základních kritérií čtenářského výkonu, tj. správnost čtení, typy chyb, technika čtení a porozumění čtenému textu.                                                                                                                                    
 • Písemný projev. Grafomotorika – diagnostika úrovně a rozvíjení grafomotoriky. V diagnostice úrovně grafomotoriky pedagog sleduje a zaznamenává: sezení při psaní (chodidla se opírají o podložku, ramena jsou ve stejné výši, pozor na zvednutá ramena, vzpřímený trup), úchop psacího náčiní, plynulost tahů. Pedagog vnímá případné souhyby, které jsou ukazatelem zvýšeného svalového napětí, vypětí psychického.  Gramatika – příčiny obtíží při osvojování gramatiky (fonematický sluch, jazyková kompetence, automatizace). Opis, přepis, diktát, samostatný písemný projev.
 • Matematika. Předčíselné představy, číselné představy, matematické operace, řešení slovních úloh.                                                                                                                                                        
 • Prvouka. Příčiny obtíží, způsob výuky, možnosti podpory
 • PV, TV, VV. Projevy obtíží, příčiny, motivace.
 • Hodnocení a klasifikace – podíl motivační a informativní složky, slovní a jiné formy hodnocení. Podpora sebevědomí dítěte.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ŠD/ŠK, Spec. školy, Asistent pedagoga
Termín kurzu
21.10.2024 - 21.10.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 14.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.