Sociální dovednosti předškolního pedagoga I.

VZD00140
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Soft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář je postaven na základech osobnostního přístupu k dítěti (Matějček, Helus, Reis, Rogers, Maslow, From atd.), vychází z požadavků RVP PV na individualizaci a osobnostní vnímání dítěte. Přinese Vám základní poznatky, které jsou aplikovány pomocí aktivizujících metod (diskuse, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra). Uvědomíte si důležitost respektujícího přístupu k dítěti, budete umět identifikovat jeho potřeby a zvládat jejich naplňování v praxi mateřské školy.

Obsah kurzu v bodech:

 • Specifika vnímání dítěte předškolního věku
 • Maslowova pyramida potřeb
 • Fyziologické potřeby a jejich naplňování v prostředí MŠ
 • Tvorba pravidel v MŠ
 • Pozitivní přijetí dítěte
 • Význam pozitivní zpětné vazby v komunikaci s předškolním dítětem
 • Sociální zrcadlo a jeho význam pro sebepojetí dítěte
 • Příklady z praxe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář je postaven na základech osobnostního přístupu k dítěti (Matějček, Helus, Reis, Rogers, Maslow, From atd.), vychází z požadavků RVP PV na individualizaci a osobnostní vnímání dítěte. Přinese Vám základní poznatky, které jsou aplikovány pomocí aktivizujících metod (diskuse, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra). Uvědomíte si důležitost respektujícího přístupu k dítěti, budete umět identifikovat jeho potřeby a zvládat jejich naplňování v praxi mateřské školy.

Obsah kurzu v bodech:

 • Specifika vnímání dítěte předškolního věku
 • Maslowova pyramida potřeb
 • Fyziologické potřeby a jejich naplňování v prostředí MŠ
 • Tvorba pravidel v MŠ
 • Pozitivní přijetí dítěte
 • Význam pozitivní zpětné vazby v komunikaci s předškolním dítětem
 • Sociální zrcadlo a jeho význam pro sebepojetí dítěte
 • Příklady z praxe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.