Sociální a emoční učení (SEL) na praktických příkladech - cizí jazyky

VZD00399
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazykyMetody a koncepce výuky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Koncept sociálního a emočního učení (Social and Emotional Learning, SEL) není žádná převratná novinka, jeho význam a potřeba jeho uplatňování v každodenní školní praxi se ale naplno ukázaly až v minulém a letošním roce, když došlo k zavření škol a přechodu na distanční výuku.

V tomto vzdělávacím programu budou základní principy konceptu SEL vysvětleny ne teoreticky, ale pomocí souboru praktických aktivit určených pro výuku angličtiny. Nahlédneme tak do dobré praxe zejména ve školách v Dánsku a ve školách v anglicky mluvících zemích, do dobré praxe, která je snadno přenositelná do prostředí našeho vzdělávání nejen v hodinách angličtiny - protože koncepce SEL je platná obecně, napříč všemi jazyky a vyučovacími předměty.

Na příkladech si postupně ukážeme, jaké typy aktivit je dobré při výuce cizích jazyků zařazovat, když chceme koncept sociálního a emočního učení uplatňovat nejen intuitivně, ale ve všech jeho hlavních aspektech (self-awareness, self-management, responsible decision-making, relationship skills, social awareness) a jednotlivých vrstvách (F.I.R.S. - foundation activities, inclusion and engagement, reflection, self-care).

Vyzkoušte si konkrétní postupy, aby jste mohli rozhodnout, do jaké míry jsou potřebné a použitelné právě ve vašich konkrétních třídách, v diskuzi s ostatními budete hledat možnosti, jak řešit modelové problémové situace. Součástí programu je také sdílení zkušeností s hrami a digitálními nástroji, které jsou v souladu s konceptem SEL, z nichž si některé  vyzkoušíte a zhodnotíte jejich silné a slabé stránky tak, aby jste je mohli efektivně využívat při prezenční, distanční nebo kombinované výuce cizího jazyka. Seznámíte se také s vhodnými a dostupnými zdroji dalších aktivit respektujících koncept SEL.

Program je určen pro učitele cizích jazyků na 2. stupni ZŠ a SŠ. Je to praktický workshop a dává prostor pro sdílení vlastních zkušeností. Je veden v češtině, na příkladech v angličtině (u účastníků se předpokládá základní, alespoň pasivní znalost angličtiny na úrovni A2+).

Cílem je poskytnout Vám osvědčené metody, postupy a nástroje pro identifikaci, používání a snadné vyhledávání vhodných aktivit, užitečných při výuce cizích jazyků, s důrazem  na sociální a emoční učení (SEL) a podporu autonomního učení, a seznámit je  s některými netradičními způsoby práce se třídou při výuce v online  režimu tak, aby jste uměli lépe přizpůsobit svoje aktivity ve třídě různým  potřebám žáků ve skupině, lépe využívali silných stránek svých žáků a lépe  podporovali rozvoj jazykových i dalších kompetencí i u méně pokročilých a méně  aktivních žáků.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Koncept sociálního a emočního učení (Social and Emotional Learning, SEL) není žádná převratná novinka, jeho význam a potřeba jeho uplatňování v každodenní školní praxi se ale naplno ukázaly až v minulém a letošním roce, když došlo k zavření škol a přechodu na distanční výuku.

V tomto vzdělávacím programu budou základní principy konceptu SEL vysvětleny ne teoreticky, ale pomocí souboru praktických aktivit určených pro výuku angličtiny. Nahlédneme tak do dobré praxe zejména ve školách v Dánsku a ve školách v anglicky mluvících zemích, do dobré praxe, která je snadno přenositelná do prostředí našeho vzdělávání nejen v hodinách angličtiny - protože koncepce SEL je platná obecně, napříč všemi jazyky a vyučovacími předměty.

Na příkladech si postupně ukážeme, jaké typy aktivit je dobré při výuce cizích jazyků zařazovat, když chceme koncept sociálního a emočního učení uplatňovat nejen intuitivně, ale ve všech jeho hlavních aspektech (self-awareness, self-management, responsible decision-making, relationship skills, social awareness) a jednotlivých vrstvách (F.I.R.S. - foundation activities, inclusion and engagement, reflection, self-care).

Vyzkoušte si konkrétní postupy, aby jste mohli rozhodnout, do jaké míry jsou potřebné a použitelné právě ve vašich konkrétních třídách, v diskuzi s ostatními budete hledat možnosti, jak řešit modelové problémové situace. Součástí programu je také sdílení zkušeností s hrami a digitálními nástroji, které jsou v souladu s konceptem SEL, z nichž si některé  vyzkoušíte a zhodnotíte jejich silné a slabé stránky tak, aby jste je mohli efektivně využívat při prezenční, distanční nebo kombinované výuce cizího jazyka. Seznámíte se také s vhodnými a dostupnými zdroji dalších aktivit respektujících koncept SEL.

Program je určen pro učitele cizích jazyků na 2. stupni ZŠ a SŠ. Je to praktický workshop a dává prostor pro sdílení vlastních zkušeností. Je veden v češtině, na příkladech v angličtině (u účastníků se předpokládá základní, alespoň pasivní znalost angličtiny na úrovni A2+).

Cílem je poskytnout Vám osvědčené metody, postupy a nástroje pro identifikaci, používání a snadné vyhledávání vhodných aktivit, užitečných při výuce cizích jazyků, s důrazem  na sociální a emoční učení (SEL) a podporu autonomního učení, a seznámit je  s některými netradičními způsoby práce se třídou při výuce v online  režimu tak, aby jste uměli lépe přizpůsobit svoje aktivity ve třídě různým  potřebám žáků ve skupině, lépe využívali silných stránek svých žáků a lépe  podporovali rozvoj jazykových i dalších kompetencí i u méně pokročilých a méně  aktivních žáků.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.